Sköta ärenden för minderåriga

Sköta ärenden för minderåriga

Vårdnadshavaren till ett minderårigt barn kan sköta alla ärenden som ansluter sig till barnets recept på apoteket och inom hälso- och sjukvården.

Vid behov ska vårdnaden bevisas med ämbetsbetyg, som fås från magistratet.

På Mina Kanta-sidor

Vårdnadshavare får sköta ärenden på sina barns vägnar på Mina Kanta-sidor. Funktionen tas i bruk stegvis. I den första fasen kan vårdnadshavaren sköta ärenden på sina barns vägnar, om de är under 10 år.

Vårdnadshavaren kan

  • se recept och hälsouppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016
  • förnya recept
  • kvittera att han eller hon fått information om Kanta-tjänsterna
  • ge samtycke som gäller Kanta-tjänsterna.

När det gäller ett nyfött barn kan vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor kvittera att han eller hon har fått informationen samt ge sitt samtycke först då befolkningsdatasystemet har fått uppgift om barnets namn.

När det gäller barn som är över 10 år kan vårdnadshavaren endast ta del av uppgifter som har lagrats innan barnet fyllde 10 år.

Vårdnadshavaren loggar in med sina egna koder, klickar på länken Mitt barns uppgifter uppe på sidan och väljer sedan det barn vars uppgifter han eller hon vill se. Vårdnadshavarens rätt att se sitt barns uppgifter kontrolleras

i befolkningsdatasystemet. 

En vårdnadshavare kan inte ta del av sitt barns uppgifter om

  • en intressebevakare har förordnats för vårdnadshavaren själv
  • barnet eller någon annan av vårdnadshavarna har en spärrmarkering
  • det finns ett förordnande om gemensam vårdnad om barnet

Innehållet i ett förordnande om gemensam vårdnad registreras ännu inte i sådan form i befolkningsdatasystemet att informationssystemen skulle kunna kontrollera innehållet i förordnandet (t.ex. uppgift om vårdnadshavarnas uppgiftsfördelning). Därför kan sådana vårdnadshavare beträffande vilka det finns uppgift i befolkningsdatasystemet om att de har gemensam vårdnad om ett barn tills vidare inte uträtta ärendet för det barnets räkning. Däremot kan en vårdnadshavare ta del av sitt barns uppgifter om det har avtalats endast om barnets boende eller om vårdnadshavaren är ensam vårdnadshavare för barnet.

Vårdnadshavaren kan inte nödvändigtvis se alla uppgifter om ett minderårigt barn. Ett minderårigt barn har rätt att bestämma huruvida uppgifterna ska visas eller inte, om man inom hälso- och sjukvården har ansett att barnet är så moget att det själv kan fatta beslut om sin vård. Om barnet så önskar kan man inom hälso- och sjukvården förhindra att uppgifterna visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor.

Sidan har uppdaterats 18.06.2018