Sköta ärenden för minderåriga

Sköta ärenden för minderåriga

För närvarande kan vårdnadshavare sköta ärenden för sitt barn på Mina Kanta-sidor, om barnet är under 10 år. Från och med slutet av 2020 blir det successivt möjligt att sköta ärenden för alla omyndiga personer.

En vårdnadshavare som sköter ärenden för sitt barn ska

 1. logga in på Mina Kanta-sidor med sina egna inloggningskoder
 2. välja länken Mitt barns uppgifter upptill på sidan
 3. välja det barn vars uppgifter han eller hon vill se.

Vårdnadshavarens rätt att se barnets uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.

På Mina Kanta-sidor kan vårdnadshavaren sköta följande ärenden för sitt barn som är under 10 år

 • se recept och hälsouppgifter
 • begära att få ett recept förnyat
 • kvittera att han eller hon fått information om Kanta-tjänsterna
 • meddela samtycke angående Kanta-tjänsterna.

När det gäller ett barn som är över 10 år kan vårdnadshavaren endast ta del av uppgifter som sparats innan barnet fyllt 10 år. Funktionen sköta ärenden för minderåriga infördes 1.8.2016, och därför kan Mina Kanta-sidor inte visa uppgifter som uppkommit före det.

När det gäller ett nyfött barn kan vårdnadshavaren kvittera att han eller hon fått information samt meddela eller återkalla samtycke först då befolkningsdatasystemet har fått uppgift om barnets namn.

Varför syns inte barnets uppgifter på Mina Kanta-sidor?

Om barnets uppgifter inte syns på Mina Kanta-sidor kan det bero på att:

 • Uppgifter om 10-17-åringar för närvarande inte visas för vårdnadshavarna på Mina Kanta-sidor över huvud taget.
 • Visningen av uppgifter för vårdnadshavarna har förhindrats, eftersom man inom hälso- och sjukvården har bedömt att barnet som är under 10 år är kapabelt att besluta om sin vård för den ifrågavarande vårdperiodens del.
 • Visningen av uppgifter har fördröjts inom hälso- och sjukvården.

Det går inte heller att sköta ärenden för ett barn på Mina Kanta-sidor, om Kanta-tjänsterna inte automatiskt kan kontrollera rätten att sköta ärenden. Exempel på sådana situationer:

 • En intressebevakare har förordnats för vårdnadshavaren själv.
 • Barnet eller någon annan av vårdnadshavarna har spärrmarkering.
 • Det finns ett avtal eller förordnande om delad vårdnad av barnet, som gäller annat än barnets boende.

Exempelvis registreras innehållet i ett avtal eller förordnande om delad vårdnad inte i en sådan form i befolkningsdatasystemet att Kanta-tjänsterna skulle kunna kontrollera uppgiften om vårdnadshavarnas uppgiftsfördelning. Därför kan vårdnadshavare för vilka det i befolkningsdatasystemet finns uppgift om delad vårdnad av barnet tills vidare inte sköta ärenden för barnet i fråga.

Varför syns inte alla minderårigas uppgifter på Mina Kanta-sidor?

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har bedömt att en minderårig är tillräckligt mogen för att förstå innebörden av ett vårdbeslut, kan den minderåriga själv besluta om sin vård och om visningen av uppgifter för vårdnadshavaren. Bedömningarna görs separat för varje vårdperiod.

Sedan när hälso- och sjukvårdssystemen har teknisk beredskap att förmedla en sådan här bedömning av en minderårigs beslutsförmåga till Kanta-tjänsterna, kommer vårdnadshavarna att kunna sköta ärenden också för barn över 10 år på Mina Kanta-sidor. Då visar Mina Kanta-sidor för vårdnadshavaren de av den minderårigas uppgifter som den minderåriga inte har förbjudit utlämnande av.

Från och med slutet av 2020 får vårdnadshavarna stegvis rätt att sköta ärenden för alla minderåriga. Arbetet med att göra de nödvändiga ändringarna i hälso- och sjukvårdens system fortskrider i olika takt vid olika lokala enheter och är beroende av de här organisationernas egna beslut. I Kanta-tjänsterna har de nödvändiga ändringarna redan gjorts.

Sköta ärenden på apoteket och inom hälso- och sjukvården

För närvarande kan vårdnadshavaren sköta alla ärenden för sitt minderåriga barn på apoteket och inom hälso- och sjukvården samt be att få se den minderårigas journalhandlingar och få en kopia av dem, om inte den beslutskapabla minderåriga har förbjudit att uppgifterna lämnas ut.

Vårdnadshavare har rätt att agera på en minderårigs vägnar på basis av vårdnadsförhållandet. Om vårdnadshavaren sköter ärenden för barnet på apoteket utan barnets FPA-kort eller utan patientanvisning, kontrolleras vårdnadsförhållandet i fullmaktstjänsten Suomi.fi. Vårdnadshavarens identitet ska kontrolleras och vårdnadshavaren ska uppge barnets personbeteckning.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.05.2020