Sköta ärenden för minderåriga

Sköta ärenden för minderåriga

Vårdnadshavare kan småningom sköta ärenden för alla minderåriga på Mina Kanta-sidor.

Det blir möjligt för vårdnadshavare till barn över 10 år att se uppgifterna på Mina Kanta när den avsedda organisationen inom hälso- och sjukvården gjort erforderliga ändringar i patientdatasystemet. Ändringsarbetena framskrider enligt de beslut som fattas vid hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter.

En minderårig har möjlighet att påverka utlämningen av sina uppgifter för vårdnadshavaren på Mina Kanta. 

 • Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer en minderårig vara mogen att besluta om sin vård har den minderåriga rätt att förbjuda att uppgifter om ett besök lämnas ut till vårdnadshavaren. 
 • Mogenheten bedöms separat på varje vårdbesök och bedömningen påverkas bl.a. av barnets ålder, utvecklingsnivå och orsaken till vårdbesöket. 
 • En minderårig kan inte förbjuda vårdnadshavarens tillgång till samtliga uppgifter, utan beslut fattas och mogenheten bedöms separat under varje vårdbesök.

Den egna vårdenheten kan svara på frågan när det blir möjligt för vårdnadshavaren att sköta ärenden för alla minderåriga på Mina Kanta. 

Gamla uppgifter som införts på Mina Kanta efter det att barnet fyllt 10 år, men före den ändring som nu håller på att genomföras i hälso- och sjukvårdens patientdatasystem kommer inte heller i fortsättningen att vara tillgängliga för vårdnadshavaren.

Av de gamla uppgifterna på Mina Kanta kan vårdnadshavaren endast se uppgifter som registrerats om det minderåriga barnet innan han eller hon fyllt 10 år (från 1.8.2016). 

På vilket sätt sköter man ärenden för minderåriga på Mina Kanta?

En vårdnadshavare som sköter ärenden för sitt barn ska

 1. logga in på Mina Kanta-sidor med sina egna inloggningskoder
 2. välja länken Sköta ärenden för någon annan upptill på sidan
 3. välja det barn vars uppgifter han eller hon vill se.

Vårdnadshavarens rätt att se barnets uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Skötseln av ärenden för ett minderårigt barn grundar sig på vårdnad. Det går inte att sköta ärenden för en minderårig med fullmakt.

På Mina Kanta kan vårdnadshavaren sköta följande ärenden för sitt minderåriga barn

 • se recept och hälsouppgifter
 • begära att få ett recept förnyat
 • kvittera att han eller hon fått information om Kanta-tjänsterna
 • meddela tillstånd för utlämnande angående Kanta-tjänsterna.

När det gäller ett nyfött barn kan vårdnadshavaren kvittera att han eller hon fått information samt meddela eller återkalla tillstånd för utlämnande först efter det att barnets namn har anmälts till befolkningsdatasystemet.

Sköta ärenden på apotek och inom hälso- och sjukvården

Vårdnadshavaren kan sköta alla ärenden för sitt minderåriga barn på apotek och inom hälso- och sjukvården samt be att få se den minderårigas journalhandlingar och få en kopia av dem, om inte ett beslutskapabelt minderårigt barn har förbjudit att uppgifterna lämnas ut.

Vårdnadshavaren har rätt att agera på en minderårigs vägnar på basis av vårdnadsförhållande. Om vårdnadshavaren sköter ärenden för barnet på apoteket utan barnets FPA-kort eller utan patientanvisning, kontrolleras vårdnadsförhållandet i fullmaktstjänsten Suomi.fi. Vårdnadshavarens identitet ska kontrolleras och vårdnadshavaren ska uppge barnets personbeteckning.

Varför syns inte barnets uppgifter på Mina Kanta?

Om barnets uppgifter inte syns på Mina Kanta-sidorna kan det bero på att: 

 • En bedömning av mogenheten inte har registrerats i uppgifterna för barn i åldern 10–17 år, eftersom det inte ännu är möjligt i patientdatasystemen för den ifrågavarande organisationen inom hälso- och sjukvården. 
 • Visningen av uppgifter för vårdnadshavarna kan ha förhindrats, om man inom hälso- och sjukvården har bedömt att den minderåriga är mogen att besluta om sin vård för den ifrågavarande vårdperiodens del.
 • Visningen av uppgifterna har fördröjts inom hälso- och sjukvården.

Det är inte heller möjligt att sköta ärenden för ett barn på Mina Kanta-sidor, om Kanta-tjänsterna inte automatiskt kan kontrollera rätten att sköta ärenden. Exempel på sådana situationer:

 • En intressebevakare har förordnats för vårdnadshavaren själv.
 • Barnet eller någon annan av vårdnadshavarna har spärrmarkering.
 • Det finns ett avtal eller ett förordnande om delad vårdnad av barnet, som gäller annat än barnets boende.

De här uppgifterna finns i befolkningsdatasystemet och det är bra att kontrollera dem hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (suomi.fi).

Skötsel av ärenden för minderåriga och gemensam vårdnad

Tills vidare kan vårdnadshavare för vilka det i befolkningsdatasystemet finns uppgift om delad vårdnad av barnet inte sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för sitt minderåriga barn. Befolkningsdatasystemet är emellertid på väg att förnyas.

I framtiden dokumenterar myndigheterna uppgift om delad vårdnad i befolkningsdatasystemet, så att Mina Kanta-sidor kan utnyttja den här informationen och visa uppgifter för vårdnadshavarna enligt de rättigheter respektive vårdnadshavare har. 

Förändringen gäller endast nya avtal om delad vårdnad som upprättats efter att det blev möjligt att dokumentera saken på det nya sättet i befolkningsdatasystemet. Barnatillsyningsmännen dokumenterar bara på särskild begäran gamla avtal om vårdnad i befolkningsdatasystemet på det nya sättet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 31.12.2021