Chatbot-upotus

Sköta ärenden för minderåriga

Sköta ärenden för minderåriga

I MittKanta kan vårdnadshavare sköta ärenden för alla sina minderåriga barn. MittKanta gör det lättare att sköta barnens ärenden. Uppgifter från socialvården och från hälso- och sjukvården visas på olika sätt.

Att sköta ärenden för minderåriga betyder att vårdnadshavaren eller någon annan person med rätt att få uppgifter om barnet sköter ärenden i MittKanta för ett barn under 18 år.

Så här fungerar det:

 1. Logga in i MittKanta med din egen identifikation.
 2. Klicka på länken Sköta ärenden för andra högst uppe på sidan.
 3. Välj det barn vars uppgifter du vill se.

Grunden för att du ska kunna sköta ärendena är vårdnad eller rätt att få uppgifter. Vårdnadshavarens rätt att sköta ärenden för ett barn kontrolleras i befolkningsdatasystemet.

I MittKanta kan du som vårdnadshavare för ditt barn

Som vårdnadshavare kan du inte i MittKanta förbjuda att uppgifter om barnet lämnas ut. Du kan inte heller se några andra funktioner i MittKanta där det krävs att barnets beslutsförmåga bedöms, såsom barnets livstestamente, donationsvilja och utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Dessa uppgifter kan vårdnadshavaren se i MittKanta

Patientuppgifter om barn under 10 år visas vanligen för vårdnadshavaren i MittKanta. Uppgifter om barn över 10 år visas för vårdnadshavaren när hälso- och sjukvårdsorganisationen har gjort de ändringsarbeten som krävs i patientdatasystemet för att barnets beslutsförmåga ska kunna registreras.

Du kan fråga den enhet där barnet vårdas när uppgifter om barn över 10 år börjar visas för vårdnadshavaren.

Ett barn med beslutsförmåga har rätt att bestämma om vårdnadshavaren ska få se uppgifter om hen.

Varför visas inte uppgifterna om barnet i MittKanta?

Om barnets uppgifter inte visas i MittKanta kan det bero på någon av följande orsaker.

 • Ingen bedömning av beslutsförmågan har antecknats i barnets hälso- och sjukvårdsuppgifter, eftersom det inte är möjligt i patientdatasystemet.
 • Visningen av uppgifterna har fördröjts för att vårdpersonalen har angett att uppgifterna ska visas i MittKanta först senare.
 • Visningen av uppgifter för vårdnadshavaren har förbjudits, dvs. ett barn med beslutsförmåga har begärt att uppgifterna inte ska visas.

Recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter som registrerats före den 1 augusti 2016 visas inte i MittKanta. Klientuppgifter som registrerats inom socialvården införs i MittKanta successivt åren 2023–2026.

Att sköta ärenden för ett barn i MittKanta i olika situationer

Vanligtvis kan båda föräldrarna sköta ärenden för ett barn. Det kan ändå hända att uppgifter har registrerats i befolkningsdatasystemet om olika livssituationer som kan påverka skötseln av ärenden för andra i MittKanta:

 • ​​​Om en intressebevakare har förordnats för vårdnadshavaren själv går det inte att sköta ärenden för barnet i MittKanta.
 • En spärrmarkering för barnet eller vårdnadshavaren påverkar möjligheterna att sköta ärenden för barnet.
  • Om en av vårdnadshavarna har en spärrmarkering kan den andra vårdnadshavaren inte sköta ärenden för barnets räkning i MittKanta. Då kan vårdnadshavarna tillsammans ge den vårdnadshavare som inte har spärrmarkering fullmakt att sköta ärenden.
  • Om båda vårdnadshavarna har spärrmarkering kan ingen av dem sköta ärenden för barnets räkning. Då kan vårdnadshavarna tillsammans ge den ena eller båda vårdnadshavarna fullmakt att sköta barnets ärenden.
  • Om barnet har spärrmarkering kan ingen av vårdnadshavarna sköta ärenden eller ge varandra fullmakt att sköta ärenden för barnet i MittKanta.
 • Om det finns ett avtal om delad vårdnad av barnet, och avtalet har registrerats i kodad form i befolkningsdatasystemet, kan barnets ärenden skötas i enlighet med avtalet om delad vårdnad. Om det inte lyckas kan båda vårdnadshavarna ge varandra fullmakt i tjänsten Suomi.fi att sköta ärenden för sitt barn.
 • En person som har rätt att få uppgifter kan endast läsa uppgifter om barnet i MittKanta. Den som har rätt att få uppgifter kan till exempel vara en förälder eller annan person som inte har vårdnad eller rätt att fatta beslut. Rätten att få uppgifter beviljas på beslut av tingsrätten eller socialmyndigheten.

Anvisningar för vårdnadshavare som själva vill ge fullmakt i fall av delad vårdnad eller spärrmarkering finns i tjänsten Suomi.fi (suomi.fi). Den fullmakt som behövs för att sköta ärenden i MittKanta heter Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården (suomi.fi).

Om det inte går att sköta ärenden i MittKanta kan man kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi) och fråga kundtjänsten vad situationen beror på.

Läs mer

Minderårigas rättigheter
Ge ärendefullmakt som person (suomi.fi)

Läs mer

Sidan har uppdaterats 6.9.2023