Sisältöjulkaisija

Hanna Malinen vie eteenpäin alaikäisen puolesta asioinnin verkkokoulua ammattilaisille

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 01.09.2021 Kaikki blogit

Liiketoiminnan asiantuntija Hanna Malinen koordinoi asiakkuustyössä isoja kokonaisuuksia. Niistä on hyötyä paitsi terveydenhuollon organisaatioille ja ammattilaisille myös kansalaisille.


Hanna Malinen seinän edustalla.

Kanta-palvelujen Hanna Malinen on tärkeässä roolissa muun muassa alaikäisen puolesta asioinnin kehitystyössä. Uusi toimintamalli liittyy alaikäisen päätöskyvyn arviointiin ja kirjaamiseen, jonka tueksi Kela tarjoaa verkkokoulutusta. Alaikäisen puolesta asioinnin verkkokoulu terveydenhuollon ammattilaisille ja apteekeille julkaistiin huhtikuussa 2021. 

Malisen mukaan alaikäisen päätöskykyä on arvioitu jo 1990-luvun alusta alkaen, mutta sitä ei ole aikaisemmin kirjattu rakenteisesti. 

‒ Arvio tehdään ja kirjataan jokaisella vastaanottokäynnillä, sillä nuoren päätöskyky suhteessa hoidettavaan asiaan voi muuttua. 

Tällä hetkellä huoltajat eivät saa Omakannasta esimerkiksi 10‒17-vuotiaiden koronatodistuksia suuressa osassa maata, koska potilastietojärjestelmiin ei ole tehty toiminnallisuutta päätöskyvyn rakenteiseen kirjaamiseen. 

‒ Kun alaikäisen päätöskyky ja tahto luovuttaa terveystietojaan huoltajille kirjataan rakenteisesti potilastietojärjestelmään, he voivat asioida Omakannassa alaikäisen lapsensa puolesta hänen niin salliessa. 

Huhtikuussa julkaistusta alaikäisen puolesta asioinnin verkkokoulusta on tullut pelkästään myönteistä palautetta. Ammattilaisille suunnattuun verkkokouluun odotetaan lisää käyttäjiä sitä mukaa, kun terveydenhuollon organisaatiot ottavat toiminnallisuuden käyttöön. 

Verkkokouluun odotetaan lisää käyttäjiä sitä mukaa, kun terveydenhuollon organisaatiot ottavat toiminnallisuuden käyttöön.

‒ Järjestelmätoimittajat ja terveydenhuollon organisaatiot ovat reagoineet hiukan liian hitaasti. Toivoisimme, että toiminnallisuuden käyttöönotot lähtisivät rivakammin käyntiin. 

Toimintamalli helpottaa sekä lapsiperheiden että terveydenhuollon arkea, kun huoltajat voivat asioida kaikkien alaikäisten lastensa puolesta Omakannassa. 

EU:n rokotustodistus Omakannasta 

Myös EU:n koronatodistukseen liittyvä projekti on työllistänyt Hanna Malista viime aikoina. 

‒ Koko kevät tehtiin tiivistä yhteistyötä viikoittain järjestelmätoimittajien kanssa. Lisäksi järjestimme yhteistyössä THL:n kanssa neljä infoa ja kymmenen erillistä koulutustilaisuutta sekä teimme kohdennettua viestintää järjestelmittäin terveydenhuollon organisaatioille, kertoo Hanna Malinen Kanta-palveluista. 

Aikataulu oli tiukka. Malisen mukaan potilastietojärjestelmiin vaadittavat muutokset olivat valmiita pääosin toukokuussa rakenteista kirjaamista varten. Ennen toukokuuta annetut ja kirjatut koronarokotukset on korjattu takautuvasti. 

EU:n koronatodistus käsittää kolme eri todistusta: koronarokotustodistuksen, todistuksen sairastetusta koronataudista ja testitodistuksen. Olennaiset tiedot sisältävä QR-koodi ja digitaalinen allekirjoitus vahvistavat todistuksen aitouden. 

‒ Toisen koronarokotteen ottaneista jo 99,6 prosenttia saa EU:n rokotustodistuksen Omakannasta. Tällä hetkellä yli 93 prosentille on saatavilla todistukset sairastetusta koronavirustaudista ja negatiivisesta koronatestituloksesta. 

Tavoitteena tukea muun muassa terveydenhuoltoa 

Malinen koordinoi työssään isoja asiakokonaisuuksia isoille yleisöille.   

‒ Kenttä on moninainen. Meidän on vastattava terveydenhuollon organisaatioiden tarpeisiin. On otettava huomioon niin hallinto- ja ammattilaistaso kuin henkilöasiakkaat. Palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät hyvää yhteistyötä terveydenhuollon organisaatioiden, THL:n ja järjestelmätoimittajien kanssa.  

Työ koronatodistuksen parissa jatkuu. Potilastiedon arkistossa olevien rokotustietojen ja covid-laboratoriotutkimustietojen laatua seurataan. Raportit on julkaistu THL:n sivuilla terveydenhuollon organisaatioiden ja järjestelmätoimittajien käyttöön laadun parantamiseksi ja viestinnän tueksi. 

‒ Laatua ei seurata vain THL−Kela-akselilla, vaan myös organisaatiot voivat tarkkailla laatua ja olla ongelmatapauksissa yhteyksissä järjestelmätoimittajaansa. Sillä jos todistusta ei ole Omakannassa, terveydenhuolto kuormittuu entisestään, kun ihmiset kysyvät todistuksen perään. 

Jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa EU:n koronatodistuksen näyttämiseen ja hän tarvitsee sitä esimerkiksi matkaa varten, hän voi pyytää rokotuksen antanutta terveydenhuollon toimintayksikköä tulostamaan todistuksen potilastietojärjestelmästä. 

Kylmä vesi nollaa 

Malinen toteaa, että antoisinta on tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä monipuolisessa toimintakentässä. 

‒ Emme ole muurien sisällä vaan asiakasrajapinnassa. On vaatinut työtä räätälöidä viestintää asiakasryhmä ja järjestelmä kerrallaan, mutta vuoropuhelu vähentää hämmennystä ja kyselyitä. Samalla on kasvanut asiakasymmärrys, ja asiakas on aina keskiössä. 

Toiminnan läpinäkyvyyttä on lisätty myös THL:n sivuilla julkaistujen koronatodistukseen liittyvien julkisten raporttien kautta. 

Malinen myöntää pitävänsä isoista projekteista. Viimeaikaiset työt ovat olleet palvelujen käyttöönottoihin liittyvän tuen suunnittelua ja välittämistä terveydenhuollon organisaatioille ja ammattilaisille. 

‒ Kun hyötyä koituu mahdollisimman monelle, onnistumisen tunne kannattelee eteenpäin. Energiaa saa jatkuvasta uusien asioiden oppimisesta. Kokeilemme ketterästi ja olemme hetkessä kiinni. 

Kun hyötyä koituu mahdollisimman monelle, onnistumisen tunne kannattelee eteenpäin.

Vapaa-aikaa Malinen viettää lenkkeillen, pyöräillen ja muuten liikkuen sekä musiikkia kuunnellen. Talvella avantouinti nollaa tehokkaasti. 

‒ Ääreisverenkierto on parantunut, puhumattakaan jälkitilana saadusta hyvästä olosta. Kylmässä vedessä pitää muistaa vain hengittää, yhtään ajatusta ei tarvitse olla päässä. 

Lisätietoja