Sisältöjulkaisija

Kanta-palvelujen kautta tulee mahdolliseksi luovuttaa sosiaalihuollon asiakastietoja

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 25.04.2022 Kaikki blogit

Uusi asiakastietolaki mahdollistaa Kantaan tallennettujen sosiaalihuollon tietojen luovuttamisen rekisterinpitäjältä toiselle. Asiakasta pystytään palvelemaan nopeammin ja helpommin.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennetut tiedot ovat vielä tällä hetkellä vain sen rekisterinpitäjän käytettävissä, joka ne on kirjannut.  

Uusi asiakastietolaki astui voimaan loppuvuonna 2021. Sen myötä asiakastietoja voidaan alkaa luovuttaa 1.1.2023 lähtien Kanta-palvelujen kautta sosiaalihuollon rekisterinpitäjältä toiselle. Näin tiedot liikkuvat esimerkiksi hyvinvointialueelta toiselle sekä yksityisen ja julkisen välillä.  

Käytännössä tietojen luovutus laajenee sosiaalihuollossa vaiheittain sitä mukaa, kun palvelunantajat ottavat käyttöönsä sellaisen asiakastietojärjestelmän, johon toiminnallisuus on toteutettu.  

− Viimeistään toiminnallisuuksien on oltava toteutettuna asiakaskastietojärjestelmiin 1.9.2024. Tällöin alkaa julkisen ja sen lukuun toimivan yksityisen sosiaalihuollon Kanta-liittymisvelvoite, Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä kertoo.

Kuvituskuva, jossa nuori istuu pöydän ääressä kahvikuppi edessään ja sosiaalityöntekijä seisoo hänen vieressään.

Mitä hyötyjä tietojen luovuttaminen Kanta-palveluissa tuo?

Ammattilaiset hyötyvät siitä, että heillä on käytettävissään kattavasti kaikki tiedot, joita he tarvitsevat työssään. Tavoitteena onkin, että muutoksen myötä päätöksenteko nopeutuisi ja helpottuisi.  

Asiakkaalle keskeinen hyöty tietojen luovuttamisesta rekisterinpitäjältä toiselle on se, että kun hän muuttaa kunnasta toiseen, niin tiedot kulkevat hänen mukanaan eikä hänen tarvitse kertoa samoja asioita uudelleen uudessa paikassa.  

Mikä on Kanta-informointi?

Tietojen luovuttamisen edellytys on, että asiakasta on informoitu Kanta-palveluista. Kanta-informoinnissa asiakkaalle kerrotaan, miten hänen tietojaan käsitellään ja tallennetaan. Asiakas voi vastaanottaa informoinnin joko Omakannassa tai palvelunantajan luona.

Tietojen luovuttamisen edellytys on, että asiakasta on informoitu Kanta-palveluista.

Uuden asiakastietolain myötä yhteinen Kanta-informointi kattaa kaikki Kanta-palvelut. Jos asiakas on vastaanottanut informoinnin vaikkapa terveydenhuollon puolella, niin tämä pätee myös sosiaalipalveluissa.

Tietoja voidaan luovuttaa sen jälkeen, kun asiakasta on informoitu Kanta-palveluista ja hän on antanut luovutusluvan.

Miten asiakas voi vaikuttaa tietojensa luovuttamiseen?

Asiakkaan tulee antaa luovutuslupa, että hänen tietojansa voidaan siirtää rekisterinpitäjältä toiselle. 1.1.2023 alkaen luovutusluvalla tietoja voidaan siirtää hyvinvointialueelta toiselle sekä julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon välillä. Asiakas voi kieltää tietojen siirron kokonaan tai osittain. Kiellon voi kohdistaa esimerkiksi tiettyyn palvelutehtävään tai tietyn palvelunantajan rekisterissä oleviin tietoihin.

Vaikka asiakas on kieltänyt tietojen luovuttamisen, tietoja voidaan luovuttaa, mikäli sosiaalihuollon viranomaistyössä tietoja tarvitaan esimerkiksi asiakkaan palvelutarpeen arviointia varten.  

Ammattilaisilla on asiakastietojärjestelmään määriteltyjen käyttöoikeuksien avulla rajattu pääsy vain niihin asiakastietoihin, joita he tarvitsevat omassa työssään.  

Lisäksi tietojen käsittelystä ja luovuttamisesta jää lokimerkintä. Asiakas voi tarkistaa Omakannasta, missä organisaatiossa hänen tietojaan on käsitelty.

Miten muutos vaikuttaa sosiaalihuollon toimintatapoihin?

Asiakirjojen tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen liittyvien asioiden sekä asiakkaan niihin liittyvien oikeuksien käsittely yhdessä asiakkaiden kanssa tulee entistä tärkeämmäksi. Näin ollen ammattilaisten tulee tuntea hyvin siihen liittyvät periaatteet ja toimintatavat.

Kela suunnittelee yhdessä THL:n kanssa tähän kokonaisuuteen koulutusta.

− Teema on myös esillä toukokuussa järjestettävässä Sosiaalihuollon Kanta-foorumissa sekä tulevilla ATK-päivillä, Nissilä kertoo.

Lue lisää