Sisältöjulkaisija

Miten asioin alaikäisen lapsen puolesta Omakannassa?

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 1.11.2022 Kaikki blogit

Huoltajat voivat asioida Omakannassa myös yli 10-vuotiaan alaikäisen puolesta, kun terveydenhuollossa on tehty tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin. Entä jos lapsen tiedot eivät näy Omakannassa?

Kaksi tyttöä istuu pöydän ääressä ja katselee puhelimia

Minkä ikäisen lapsen puolesta voin asioida Omakannassa? 

Huoltaja voi asioida Omakannassa kaikkien alaikäisten lastensa puolesta. Ennen asiointi oli mahdollista vain alle 10-vuotiaiden lasten kohdalla, mutta vuodesta 2020 alkaen myös yli 10-vuotiaan lapsen asioiden hoitaminen on tullut mahdolliseksi.  

Kaikkien terveydenhuollon organisaatioiden osalta yli 10-vuotiaan tiedot eivät vielä näy, koska uudistus edellyttää tarvittavien muutostöiden tekemistä kunkin terveydenhuollon organisaation potilastietojärjestelmään. Lasta hoitavan terveydenhuollon yksikön tilanteen saat selville suoraan terveydenhuollosta kysymällä.  

Miten alaikäisen puolesta asiointi tapahtuu käytännössä?  

Huoltaja kirjautuu Omakantaan omilla tunnuksillaan. Sivun yläosasta valitaan linkki ”Toisen puolesta asiointi”. Ruudulle ilmestyy painike ”Siirry valitsemaan henkilö”, josta klikkaamalla näytölle ilmestyy lista omista alaikäisistä huollettavista. Lapsen nimen valitsemalla ja nimen alla olevasta linkistä valinnan vahvistamalla voi asioida kunkin lapsen puolesta yksi kerrallaan.   

Millaisia asioita voin hoitaa lapsen puolesta Omakannassa?  

Huoltaja voi katsella Omakannassa lapsensa terveystietoja, kuten kirjauksia käynneistä lääkärin vastaanotolla tai kouluterveydenhoitajalla. Myös rokotukset ja laboratoriotiedot näkyvät Omakannassa, samoin kuin lapsen reseptit.  

Palvelun kautta on myös mahdollista lähettää pyyntö reseptin uusimisesta. Huoltaja voi myös antaa Omakannassa lapsen puolesta luvan terveystietojen luovutuksiin, jotta tiedot voivat liikkua eri palvelunantajien välillä. 

Miksi lapsen tiedot eivät näy Omakannassa?  

Jos yli 10-vuotiaan lapsen tiedot eivät näy Omakannassa, syynä voi olla, että kyseinen terveydenhuollon organisaatio ei vielä ole tehnyt tietojärjestelmäänsä tarvittavia muutoksia alaikäisen puolesta asiointiin.  

Alaikäisellä on myös mahdollisuus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle Omakannassa. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvykkääksi päättämään hoidostaan, alaikäisellä on oikeus kieltää käyntiin liittyvien tietojensa näkyminen huoltajalle. Asiaa arvioidaan jokaisella käynnillä muun muassa henkilön iän, kypsyystason ja hoidettavan asian perusteella.

Infograafi: Alaikäisen tiedot Omakannassa
Jos huoltajalle itselleen on asetettu edunvalvoja tai lapsella on turvakielto, huoltajan ei ole mahdollista asioida Omakannassa lapsensa puolesta.  

Myöskään lapsen vanhat tiedot eivät näy Omakannassa huoltajalle. Esimerkiksi jos lapsi on täyttänyt 10 vuotta, mutta tiedot on kirjattu ennen kuin terveydenhuollon yksikkö on ottanut käyttöön yli 10-vuotiaan puolesta asioinnin, kyseiset tiedot eivät näy palvelussa.  

Miten voin hoitaa yli 10-vuotiaan lapsen terveysasioita, jos lapsen päätöskyvyn arvion kirjaaminen ei ole vielä käytössä lasta hoitavassa terveydenhuollon yksikössä?   

Terveysasioita voi aina hoitaa sähköisen asioinnin sijaan myös perinteisesti olemalla yhteydessä terveydenhuollon yksikköön esimerkiksi puhelimitse. Jos lapsi tarvitsee koronatodistuksen, sen voi pyytää suoraan terveydenhuollosta tulostettuna versiona.

Voinko asioida alaikäisen puolesta Omakannassa, jos lapsesta on tehty huollonjakosopimus? 

Mikäli lapsen huollosta on tehty huollonjakosopimus, sillä voi olla vaikutusta lapsen puolesta asiointiin. 

Syksystä 2020 alkaen huollonjakosopimusten tehtävänjaot on voitu rekisteröidä väestötietojärjestelmään kooditettuna. Tammikuusta 2022 alkaen Omakanta-palvelu pystyy hyödyntämään näitä huollonjakosopimuksia. Mikäli huollonjakosopimus on kirjattu koodimuotoon, huoltajien asiointi Omakannassa onnistuu. Jos huollonjakosopimus on kirjattu tekstimuodossa, kummatkin huoltajat voivat valtuuttaa toisensa asioimaan lapsen puolesta Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Lue lisää: