Sisältöjulkaisija

Omakannan käyttäjät kunnittain

Blogi Kirjoitettu 4.7.2019 Kaikki blogit

Noin puolet koko Suomen aikuisväestöstä on käyttänyt Omakanta-palvelua. Vuonna 2018 käyttäjiä oli yli kaksi miljoonaa, joista vajaa neljäsosa (23 %) asuu pääkaupunkiseudulla.

Yleisin kotikunta Omakannan käyttäjien keskuudessa on Helsinki (13 %). Seuraavaksi eniten käyttäjiä on Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja Joensuussa. Omakannan käyttäjistä 44 prosenttia asuu muissa kuin yllä mainituissa kunnissa. 

Omakannan käyttäjät toivovat, että heidän tietonsa näkyisivät mahdollisimman nopeasti Omakannassa terveydenhuollon käynnin jälkeen.

”Asiakastyytyväisyyskyselyssä yksi suurimmista toiveista oli, että tiedot näkyisivät Omakannassa nopeammin kuin nyt. Tähän voivat vaikuttaa vain terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot tallentamalla tiedot nopeammin Potilastiedon arkistoon. Tällä hetkellä erot tietojen arkistoinnin nopeudessa vaihtelevat vuorokaudesta jopa pariin viikkoon”, sanoo kehittämispäällikkö Outi Lehtokari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 

Infograafi Omakannan suhteellisesta kävijämäärästä Järvenpäässä ja Keravalla.

Kymmenessä suurimmassa kunnassa Omakannan käyttäjien osuus kunnan väkiluvusta on kaikissa noin 40 prosenttia (39–45 % kunnasta riippuen). Suhteutettuna kuntien väkilukuun Omakannan käyttäjiä on eniten Järvenpäässä (47 %), Keravalla (46 %), Kuopiossa (45 %), Ylivieskassa (45 %) ja Hyvinkäällä (45 %). Miksi tietyissä kunnissa on suhteellisesti enemmän käyttäjiä kuin muissa kunnissa?

”Erot käyttäjämäärissä voivat johtua esimerkiksi siitä, että jotkin terveydenhuollon organisaatiot ovat panostaneet enemmän asiakkaiden tiedottamiseen ja ohjaamiseen Omakannan käytössä. Lisäksi jos tietojen arkistoinnissa on pitkä viive terveydenhuollossa, asiakkaat eivät välttämättä hyödynnä Omakantaa. Joillakin alueilla arkistoitava tietosisältö on myös suppeampi kuin toisilla. Esimerkiksi laboratoriotutkimusten tuloksia ei arkistoida vielä kaikkialla”, Lehtokari kertoo.

Omakannan käyttäjämäärät eri kunnissa vuonna 2018 (pdf).

 

Tutustu Omakantaan

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Lisätietoa ja kirjautuminen Omakantaan.