Sisältöjulkaisija

Omakannasta näet jatkossa rokotustietosi entistä paremmin

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 11.05.2021 Kaikki blogit

Kanta-palveluissa tehdään kevään aikana uudistuksia, jotta kansalainen löytää jatkossa rokotustietonsa paremmin Omakannasta. Myös koronatodistus on tulossa Omakantaan.

Nainen selaa kännykkää.

Miten rokotus- ja muut terveystiedot tulevat näkyviin Omakantaan? 

Terveydenhuolto kirjaa terveystiedot omaan potilastietojärjestelmäänsä, josta ne siirtyvät Kanta-palveluihin. Kansalainen voi katsoa terveydenhuollon tallentamia tietoja Omakannasta. Kanta-palveluissa terveydenhuollon tallentamia tietoja ei muokata tai korjata, vaan kaikki kirjaukset tehdään terveydenhuollossa.

Miksi kaikkien rokotustiedot eivät näy Omakannan Rokotukset-osiossa? 

Omakannassa on otettu käyttöön uusi osio rokotustiedoille. Tällä hetkellä kaikki rokotukset eivät vielä näy Omakannan Rokotukset-osiossa. Tämä johtuu siitä, että monissa terveydenhuollon organisaatioissa rokotustietoja on tallennettu Kanta-palveluihin sellaisessa muodossa, etteivät ne näy Omakannassa. 

Tilanne on kuitenkin parantumassa. Kanta-palveluihin ja suureen osaan käytössä olevista potilastietojärjestelmistä tehdään tällä hetkellä muutoksia, jotta rokotustiedot näkyvät jatkossa Omakannan rokotusosiossa. 

Kanta-palveluihin ja suureen osaan käytössä olevista potilastietojärjestelmistä tehdään tällä hetkellä muutoksia, jotta rokotustiedot näkyvät jatkossa Omakannan rokotusosiossa. 

Tämä mahdollistaa myös sen, että koronarokotuksista voidaan antaa todistus.

Milloin rokotustiedot tulevat näkyviin omaan osioonsa Omakannassa?  

Rokotukset-osiossa tietoja voidaan näyttää kahdella eri tavalla: joko käyntipäivän mukaan tai yhteenvetoina rokotussuojan mukaan. Jälkimmäinen edellyttää, että rokotuksesta pitää olla tallennettu tarkat tiedot. 

Kanta-palveluihin kevään aikana tehtyjen muutoksien myötä vanhojen rokotusten tietoja poimitaan aiempaa tarkemmalla tavalla. Näin rokotustietoja on keväällä saatu näkyviin Rokotukset-osioon aiempaa enemmän. Kaikkia vanhoja rokotuksia ei kuitenkaan välttämättä löydy jatkossakaan Rokotukset-osiosta, vaikka ne olisikin tallennettu Kanta-palveluihin. 

Tulevaisuudessa uudet rokotukset näkyvät Rokotukset-osiossa, sillä valtaosaan potilastietojärjestelmistä on jo tehty korjauksia, jotka mahdollistavat rokotustietojen riittävän tarkan kirjaamisen. 

Milloin koronarokotustiedot tulevat näkyviin Omakantaan?

Terveydenhuolto ja potilastietojärjestelmät tekevät tällä hetkellä korjauksia, jotta myös jo annetuista koronarokotuksista saadaan tiedot oikeassa muodossa Omakantaan. Osa terveydenhuollosta pystyy tallentamaan tiedot jo nyt siten, että koronarokotustiedot näkyvät Omakannan Rokotukset-osiossa. Osalla terveydenhuollosta nämä muutostyöt ovat vielä kesken.

Mikä on koronatodistus ja milloin se on nähtävissä Omakannassa?

Toukokuun lopulla Omakannassa otetaan käyttöön kansallinen todistus koronarokotuksesta. Se sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista.

Heinäkuussa otetaan käyttöön EU:n yhteinen koronatodistus. Siihen kuuluu todistus koronarokotuksista, todistus negatiivisesta testituloksesta ja todistus sairastetusta koronavirustaudista. EU-todistus korvaa Omakannassa kansallisen todistuksen. Omakannan koronatodistus on maksuton.

On mahdollista, että joissakin terveydenhuollon organisaatioissa ei pystytä tekemään tarvittavia muutostöitä potilastietojärjestelmään ennen kansallisen tai EU-todistuksen käyttöönottoa. Tässä tapauksessa koronatodistus tulee myöhemmin näkyviin Omakantaan.

Rokotustietoja tai koronatodistusta ei näy Omakannassa myöskään siinä tapauksessa, että henkilön rokotustietoja ei ole terveydenhuollossa kirjattu oikein. 

Mikäli sinun on välttämätöntä saada todistus koronarokotuksesta, mutta rokotuksen tiedot eivät näy Omakannan Rokotukset-osiossa eikä Omakannassa ole näkyvissä koronatodistusta, ota yhteyttä rokotuksen antaneeseen terveydenhuollon toimijaan. Koronarokotuspisteellä todistusta ei yleensä ole mahdollista saada. 

Rokotustiedot pähkinänkuoressa

  • Kanta-palveluihin on tehty muutostöitä, jotta rokotustiedot näkyvät paremmin Omakannan Rokotukset-osiossa.
  • Terveydenhuollossa tehdään potilastietojärjestelmiin korjauksia, jotta jatkossa myös koronarokotustiedot saadaan näkyviin Omakannan Rokotukset-osioon. Osalla kansalaisista nämä tiedot ovat jo näkyvissä.
  • Toukokuussa otetaan käyttöön kansallinen koronatodistus Omakannassa. Heinäkuussa käyttöön otetaan EU:n yhteinen todistus. 

Lue lisää: