Sisältöjulkaisija

Omakanta palvelee kansalaisia jatkossa yhä paremmin

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 19.01.2021 Kaikki blogit

Omakantaa ei tarvitse enää esitellä: reilusti yli puolet suomalaisista aikuisista kirjautui verkkopalveluun viime vuonna, ja yhteensä käyntejä oli 29,4 miljoonaa kertaa. Parannuksia palveluun on tulossa tänäkin vuonna.

Liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kanta-palveluista toteaa, että Omakantaa kehitetään koko ajan. Omakanta on palvelu, jossa näytetään terveydenhuollon Kanta-palveluihin tallentamat terveystiedot. 

‒ Omakanta on eräänlainen näyteikkuna potilastietoihin, sillä palvelulla ei ole omaa tietovarantoa, määrittelee Holmroos. 

Nainen selaa puhelinta.

Syksyllä tärkein uudistus oli alaikäisen puolesta asioinnin laajentuminen. Tämän vuoden puolella luvassa ovat muun muassa toisen aikuisen puolesta asiointi ja terveystietojen yhteenvedot. Asiakastietolain voimaan astumista vielä odotellaan, jotta esimerkiksi sosiaalipalvelujen tietoja voisi näyttää Omakannassa. 

Alaikäisen puolesta asiointi laajenee yli 10-vuotiaisiin 

Lokakuusta alkaen huoltaja on voinut katsoa yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsensa tietoja Omakannasta, kunhan omassa terveydenhuollossa on tehty tarvittavat muutokset potilastietojärjestelmään. Muutos on toivottu ja helpottaa perheiden arkea. Holmroosin mukaan alaikäinen voi kieltää tietojen luovuttamisen, jos vastaanotolla todetaan hänen olevan kyvykäs päättämään omasta hoidostaan.  

Kanta.fi-palveluun luotiin viime syksynä osio, jossa Omakannasta kerrotaan nuorten näkökulmasta. Sivustolla on video, josta myös saa tietoa. 

‒ Olemme ottaneet erityyppisiä kanavia käyttöön ja viestineet asiasta nuorten suosimissa medioissa, kuten Snapchatissa, Jodelissa ja Instagramissa. 

Toisen aikuisen puolesta asiointi pian mahdollista 

Alkuvuonna 2021 tulee mahdolliseksi asioida toisen aikuisen puolesta. Jos täysi-ikäinen haluaa valtuuttaa toisen henkilön katsomaan tietojaan Omakannassa, hän käy Suomi.fi-verkkopalvelussa antamassa valtuutuksen kyseiselle henkilölle. Molempien osapuolien on oltava täysivaltaisia. 

‒ Suomi.fi-palveluun tunnistaudutaan esimerkiksi verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella. Sieltä tieto kulkeutuu Omakantaan. 

Holmroosin mukaan puolesta asiointia saattaa tarvita niin ikäihminen, tilapäisesti sairastunut kuin myös henkilö, jolle uuden palvelun käyttöönotto on vaikeaa. Iäkkäät vanhemmatkin voivat haluta antaa lapselleen asiointimahdollisuuden, vaikkapa reseptien uusimisen. 

Yhteenvedot nopeuttavat tietojen löytymistä 

Nykyisin potilaan tiedot löytyvät Omakannasta käyntipäivän mukaan. Tämän vuoden alkupuolella osa tiedoista alkaa näkyä yhteenvetoina, mikä helpottaa tietojen seuraamista.  

Yhteenvetotietoa on jatkossa saatavilla diagnooseista, riskitiedoista, rokotuksista, toimenpiteistä, laboratoriotutkimuksista, kuvantamistutkimuksista ja fysiologisista mittauksista. Käyttöönotto on todennäköisesti helmikuun alussa.  

Uusi esittämistapa edellyttää muutoksia potilastietojen kirjaamiseen terveydenhuollossa. 

‒ Yhteenvetotiedoista on iso hyöty niin potilaalle itselleen kuin terveydenhuollolle. Verensokerimittauksista saadaan arvot pidemmältä ajalta yhteenvetona eikä käyntikerran mukaan. Toiveena on myös, että rokotukset löytyisivät paremmin. 

Yhteenvetotiedoista on iso hyöty niin potilaalle itselleen kuin terveydenhuollolle.

Holmroos muistuttaa, että Omakannassa näkyy vain Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja. Esimerkiksi vuosien takaisia rokotustietoja ei ole saatavilla. 

Asiakastietolain uudistusta odotellessa 

Uudistuvan asiakastietolain myötä kaikki Suomessa toimivat sosiaalihuollon organisaatiot tallentavat tulevaisuudessa asiakastiedot Kantaan. Holmroosin mukaan lain aikataulusta ei vielä ole varmaa tietoa. 

‒ Asiakastietolain tavoitteena on, että asiakas- ja potilastiedot ovat entistä paremmin hyödynnettävissä hoito- ja palvelutilanteessa. On tärkeää, että ammattilaisella on käytettävissään kattavat tiedot. Näin potilasturvallisuuskin paranee. Asiakkaalla olisi kuitenkin edelleen mahdollisuus asettaa kieltoja tietojensa käytölle, Holmroos sanoo. 

Sähköisten palvelujen kannalta asiakastietolaki on tarpeellinen siksikin, että se mahdollistaisi muun muassa hyvinvointitietojen välittämisen terveydenhuollon ammattilaisten katsottaviksi asiakkaan suostumuksella. Asiakas voisi tulevaisuudessa tallentaa hyvinvointitietojaan Omakantaan esimerkiksi aktiivisuusrannekkeesta. 

Omakannan saavutettavuus paranee 

Syksyllä voimaan astunut direktiivi edellyttää, että sähköiset palvelut ovat saavutettavia. 

‒ Käytännössä se tarkoittaa sitä, että digipalveluja on voitava käyttää erilaisista toimintarajoitteista huolimatta. Muun muassa sokeita varten on ruudunlukijaohjelmia, Holmroos toteaa. 

Omakannasta on julkaistu saavutettavuusseloste. Lisää parannuksia tehdään ensi vuoden aikana. 
 

Lue lisää: