Sisältöjulkaisija

Resepti aina mukana matkalla – sähköinen resepti Euroopassa

Blogi Kirjoitettu 25.01.2019 Kaikki blogit

Sähköisellä reseptillä voi pian ostaa Suomessa määrättyä lääkettä Viron apteekeista. Palvelu laajenee vaiheittain myös muihin Euroopan maihin.

Euroopan laajuinen sähköinen resepti lanseerataan nyt tammikuussa. Palvelu mahdollistaa suomalaisen reseptin toimittamisen ulkomailla ja vastavuoroisesti ulkomaisen reseptin toimittamisen Suomessa. Palvelussa ei ole kyse erityisestä reseptistä, vaan käytännössä sen myötä tavallinen sähköinen resepti käy myös muissa Euroopan maissa. Ensimmäisenä mukana ovat Suomi ja Viro.

Ennen lääkkeen ostamista, käy antamassa Omakanta-palvelussa suostumus siihen, että reseptitietosi voidaan luovuttaa toisen Euroopan maan apteekille.

"’Tammikuussa Suomessa määrätyllä sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä Viron apteekeista. Myöhemmin palvelu laajenee siten, että suomalaiset apteekit voivat toimittaa lääkkeitä toisen Euroopan maan sähköisellä reseptillä. Vaiheittain maita tulee sitten lisää. Suomen ja Viron jälkeen mukaan ovat tulossa Portugali ja Kroatia", kertoo asiakkuusvastaava Sini Palo Kanta-palveluista.

Miten resepti toimitetaan ulkomaille?

Lääkärin Suomessa määräämät lääkkeet voi ostaa niistä Viron apteekeista, joissa on valmius toimittaa sähköisiä reseptejä toisesta maasta. Reseptin toimittamiseen ja lääkkeiden ostamiseen tarvitaan suomalainen henkilötunnus. Lisäksi kansalaisen on pitänyt etukäteen antaa Omakanta-palvelun kautta lupa reseptitietojen luovuttamiseen toisen Euroopan maan apteekille. Suostumuksen voi antaa yksittäisille tai kaikille palvelun piirissä oleville maille. Suostumuksen voi myös peruuttaa milloin tahansa.

Käytännössä palvelu toimii niin, että suomalaisen reseptin tiedot siirretään Kanta-palvelujen Reseptikeskuksesta toisen Euroopan maan apteekkiin kansallisten yhteyspisteiden kautta. 

Kuva: Resepti aina mukana matkalla – sähköinen resepti Euroopassa

"Kun asiakas menee esimerkiksi Viron apteekkiin, siellä haetaan voimassaolevat lääkemääräykset ja halutun reseptin toimitukseen tarvittavat tarkemmat tiedot. Lääkkeen annostusohje on asiakkaan omalla kielellä", Palo selventää.

Lääkkeiden ostamista varten asiakkaan täytyy todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Ulkomaisesta apteekista ei saa Kelan suorakorvausta, vaan lääke pitää maksaa kokonaan itse ja hakea myöhemmin korvausta Kelasta. Tätä varten kannattaa säilyttää kuitti ja lääkepakkaus. Lääkkeitä ei myöskään voi ostaa sähköisellä reseptillä toisen henkilön tai alaikäisen puolesta ulkomaisesta apteekista.

Apteekki toimii oman maansa lainsäädännön mukaan

Euroopan laajuinen sähköinen resepti on Euroopan komission koordinoima laaja projekti, jossa on mukana yli 20 eurooppalaista maata. Jokaisen maan pitää käydä läpi tiukka auditointi, jolla tarkistetaan myös tietosuojan ja -turvan toteutumista. Apteekit käsittelevät ja toimittavat lääkkeitä oman maansa lainsäädännön mukaisesti ja maita sitoo EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Jokainen maa myös vastaa oman kansallisen yhteyspisteensä toiminnasta. Suomessa Kela ylläpitää kansallista yhteyspistettä ja on vastuussa tiedon luotettavuudesta ja sen turvallisesta käsittelystä. 

Palvelusta on hyötyä niin terveydenhuollolle kuin kansalaisille. Kun suomalainen sähköinen resepti käy toisen Euroopan maan apteekissa, sillä voi esimerkiksi loman tai pidemmän oleskelun aikana ostaa tarvittaessa lääkkeitä paikallisesta apteekista ilman erillistä lääkärikäyntiä.

"Sähköisen reseptin toimittamisessa on kuitenkin tiettyjä rajoitteita. Tavallisimmat myyntiluvalliset reseptilääkkeet käyvät, mutta esimerkiksi keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja huumausaineita ulkomaisista apteekeista ei voi ostaa. Tietylle ajalle määrättyä reseptiä ei myöskään voi ostaa, sillä jäljellä olevia lääkemääriä ei pystytä laskemaan ulkomailla. Lisäksi on joitain rajoitteita liittyen yhdistelmäpakkauksiin tai reseptin sisältämään lääkärin palkkioon", Palo listaa.

Minun terveyteni @ EU -logo. Sähköiset terveyspalvelut - digitaalinen palveluinfrastruktuuri. Eurooppalainen sähköinen resepti on Euroopan unionin tarjoama palvelu.

Lue myös:

Lääkkeet ja reseptit mukaan ulkomaille