Sisältöjulkaisija

null Sanna Kavén luotsaa ketterää Kanta-kehitysjunaa

Sanna Kavén luotsaa ketterää Kanta-kehitysjunaa

Blogi Kirjoitettu 15.12.2020 Kaikki blogit

Kelan it-sote-yksikössä työskentelevä Sanna Kavén pitää itseään ennen kaikkea valmentajana. Kanta-palvelujen tuotekehitystä tehdään ketterällä SAFe-mallilla.


SAFe on maailman käytetyin skaalausmenetelmä, jota käytetään, kun halutaan tehdä ketterästi jotain isompaa. Malli on tällä hetkellä käytössä Kanta-palvelujen teknisessä kehittämisessä ja palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamisessa. 

Julkaisuvastaava Sanna Kavén määrittelee oman työnsä tiimien jatkuvaksi tukemiseksi. SaFe-mallilla työskenteleviä tiimejä on Kannassa kaikkiaan 11 ja henkilöitä niissä satakunta.

Kavénin titteli englanniksi on Release Train Engineer eli RTE, joka kuvastaa kantajansa mukaan enemmän työn sisältöä kuin suomenkielinen julkaisuvastaava. IT-alalla puhutaan kehitysjunasta, jossa muun muassa tiimit ja keskeiset sidosryhmät toimivat SAFen ketterän kehittämisen viitekehyksessä. 

‒ Fasilitoin junan seremonioita ja vastaan kehitysjunan tuottavuudesta, kiteyttää Kavén.

Käytännössä se tarkoittaa muun muassa toimintamallien kehittämistä ja kokonaisuuden hallintaa, jotka vaikuttavat tiimitason toimintaan. Tiivistä yhteistyötä tehdään eri toimijoiden, esimerkiksi Kannan asiakkuustyön vastuuhenkilöiden ja sidosryhmien kanssa.

‒ Ohjaan toimintaa muutoksen äärellä kohti kokonaisketteryyttä ja tuen tiimejä, liiketoimintaa ja johtoa matkalla sinne.

Korona on tuonut työhön omat haasteensa, kun koko väen voimin tehtyä julkaisusuunnittelua on pitänyt järjestää etänä.

‒ Se on edellyttänyt enemmän etukäteissuunnittelua. Koen, että ihmisten valmentaminen kehitystyössä vaatisi myös kohtaamista kasvokkain.

Ilmapiiri on avoin ja keskusteleva

Kavén kuvaa itseään valmentajaksi, tukihenkilöksi ja palvelevaksi johtajaksi. Tiimien ja sidosryhmien kanssa on kommunikoitava jatkuvasti ja riskejäkin pitää pystyä hallinnoimaan.

‒ Riskejä tarkastellaan monella tasolla. Junassa pysähdytään neljästi vuodessa suunnittelemaan julkaisujakson tavoitteet ja työt. Kun toimenpiteet tehdään, riskit eivät eskaloidu.

Kun olemme menossa kohti ketterää toimintamallia, pitää päästää sekä vanhasta että kipukohdista irti.

‒ Tunnistamme myös omassa toiminnassamme ne priorisoitavat kehityskohteet, jotka johtavat toimenpiteisiin. Kehitysjunat tuottavat arvoa asiakkaille. Ennustettavuus ja toiminnan läpinäkyvyys ovat tärkeitä asioita.

Kollegoita kannattaa inspiroida

Kavén on pitkän linjan kelalainen. Reipas 20 vuotta saman työnantajan palveluksessa on ollut mielenkiintoisia tehtäviä täynnä.

‒ Erilaisia rooleja on riittänyt: olen ollut muun muassa ohjelmoija, määrittelijä ja ICT-palveluvastaava. Uudessa roolissani urakehityksestä on ollut hyötyä. Olen nähnyt Kanta-palvelujen kasvun alusta alkaen; tulin mukaan kehittämään toimintaa vuonna 2006.

Kavénin mukaan aina on ollut selkeää, mitä kohti ollaan menossa, mutta kasvu on ollut odotettua kovempi.

‒ Olen iloinen Kanta-palvelujen laajenemisesta: uusia palveluja tulee koko ajan lisää. Muun muassa Potilastiedon arkisto on vielä kehitysvaiheessa, mutta tulevaisuudessa siitä saadaan vieläkin enemmän hyötyä. Vaikka olemme saavuttaneet jo paljon, etenemme edelleen vauhdikkaasti.

Julkaisuvastaava ei kohtaa työssään ongelmia.

‒ Meillä ei ole haasteita eikä ongelmia vaan ratkaistavia asioita. Kun olemme menossa kohti ketterää toimintamallia, pitää päästää sekä vanhasta että kipukohdista irti.

Kavén myöntää saavansa inspiraatioita päivittäin.

‒ On hienoa tehdä tärkeää ja vaikuttavaa työtä, kehittyä ja kehittää jatkuvasti sekä oppia uutta joka päivä. Kannustan tiimiläisiäkin kertomaan eteenpäin, mitä kaikkea he ovat oppineet ja kokeilleet. Siitä inspiroituvat muutkin. On ilo tehdä yhteistyötä kaikenlaisten kollegoiden kanssa.

Kavén kiittelee myös julkaisuvastaavien verkostoa, ketterien menetelmien mentoreita, sekä organisaation tarjoamaa tukea muutokseen.

‒ En koe taistelevani tuulimyllyjä vastaan.