Sisältöjulkaisija

Tule mukaan Kanta-järjestöpaneeliin – ja vaikuta!

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 29.11.2021 Kaikki blogit

Järjestöjen on mahdollista olla mukana Kanta-palvelujen kehittämisessä ja saada kansalaisten ääni kuuluviin. Järjestöpaneelin haku uudelle toimikaudelle on parhaillaan käynnissä.

Piirroskuvassa kolme henkilöä katsoo tietoja laitteelta. Lääkäri seisoo vieressä.

Kanta-palveluja kehitetään yhteisvoimin. Yksi tapa on kuunnella järjestöjä, jotka edustavat palveluja käyttäviä suomalaisia. Järjestöt voivat tuoda monipuolisesti eri kehittämistarpeita esiin. 

‒ Kanta-järjestöpaneeli on väylä kertoa kansalaisten tarpeista ja toiveista. Kuulemme, mikä järjestökentällä puhututtaa. Me taas voimme välittää ajantasaista, oikeaa tietoa järjestöille, kertoo palvelutoiminnan päällikkö Sanni Isometsä Kanta-palveluista. 

Kuutisen vuotta sitten perustetun Kanta-asiakasraadin toimintaa päätettiin kirkastaa reilu vuosi sitten. Myös nimi uusittiin vastaamaan paremmin uutta toimintamallia. Tuolloin 20 eri järjestöä valittiin Kanta-järjestöpaneeliin, jonka toimikausi päättyy vuoden 2021 lopussa. 

Isometsä kehottaa järjestöjä hakemaan mukaan uudelle toimikaudelle, sillä moniäänisyyttä ja vuoropuhelua tarvitaan. Osallistujamäärä on edelleen rajattu 20:een, jotta toiminta säilyy keskustelevana. 

Kansalaisnäkökulma esiin 

Kanta-palvelujen kehittämisessä ja toiminnassa järjestöjen ja sitä kautta asiakkaiden näkökannat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Järjestöpaneeli kokoaa kansalaisnäkökulman yhteen. 

‒ Kun kuulemme mielipiteitä ja kokemuksia, osaamme tarjota oikeanlaista viestintää, koulutusta ja asiakaspalvelua, määrittelee Isometsä. 

Kun kuulemme mielipiteitä ja kokemuksia, osaamme tarjota oikeanlaista viestintää, koulutusta ja asiakaspalvelua. 

Nykyisellä toimikaudella on ollut mukana monipuolisesti järjestöjä edustamassa laajaa kansalaisjoukkoa. Kokouksia on ollut kahdesti vuodessa ja korona-aikana etänä. Vilkasta keskustelua on käyty myös kokousten ulkopuolella. 

Isometsä kiittelee, että mukana on ollut järjestöjä, joilla on jo pitkä Kanta-yhteistyö, sekä järjestöjä, joiden kanssa yhteistyö on nyt tiivistynyt. Kaikkien panos on tervetullutta. 

Testaamisesta hyötyä 

Tuoreimpia puheenaiheita paneelissa on ollut muun muassa koronatodistus. Yhdessä on pohdittu sitä, miten todistuksen kanssa toimitaan ja millaista viestintää siihen liitetään. 

‒ Kestoaiheena on ollut myös puolesta asiointi. Esimerkiksi eläkeläisjärjestöt ja Suomen Potilasliitto ovat ehdottaneet parannuksia kyseiseen palveluun. Osa järjestöistä taas on ottanut keskusteluissa kantaa alaikäisen puolesta asiointiin ja sen helpottamiseen. 

Isometsän mukaan tietoturva ja -suoja ovat ajankohtaisia puheenaiheita viimeaikaisten tietojen kalasteluyritysten vuoksi. Rikolliset tahot ovat udelleet salasanoja ja tunnuslukuja niin Omakannan kuin pankkien nimissä. Ohjeistusta on käsitelty paneelissa, ja järjestöt ovat voineet välittää sitä omissa kanavissaan. 

Palvelujen saavutettavuus on tärkeää, ja muun muassa Näkövammaisten liitolta ja Kehitysvammaliitolta on saatu arvokasta kokemustietoa. 

‒ Panelisteja on ollut myös testaamassa uudistuvia kanta.fi-sivuja, mistä on ollut suurta hyötyä kehittämisen kannalta. 

Matalan kynnyksen keskustelua 

Haku järjestöpaneelin uudelle kaksivuotiskaudelle on avoinna ja jatkuu 13. joulukuuta asti. Isometsä toivoo, että jatkossakin erilaiset äänenpainot saavat sijaa – lapsista ja nuorista lapsiperheisiin, työikäisiin ja iäkkäisiin. Hän kannustaa uusiakin järjestöjä hakemaan mukaan. 

‒ Paneeliin on matala kynnys, eikä tarvitse olla perehtynyt Kanta-palveluihin. Vaikka suurella osalla järjestöistä on suora tarttumapinta sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon, niin esimerkiksi Kuluttajaliitto on tuonut keskusteluun hyviä ajatuksia kuluttajansuojan kannalta. Moniäänisyys on pelkästään plussaa. 

Isometsä korostaa, että Kanta-palvelujen puolelta mukana on henkilöitä, jotka pystyvät vaikuttamaan asioihin. Siten kannanotoilla ja mielipiteillä on vaikutusta myös käytännön tasolla.  

Hae mukaan uudelle toimikaudelle! (lyyti.fi)