Sisältöjulkaisija

null Mistä laboratoriotutkimusten tulokset löytyvät Omakannasta?

Mistä laboratoriotutkimusten tulokset löytyvät Omakannasta?

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 25.06.2018 Kaikki blogit

Laboratoriotutkimusten tuloksia voi käydä katsomassa Omakannasta. Kanta-palveluja käyttävän terveydenhuollon yksikön tulee tallentaa tutkimusten tulokset Potilastiedon arkistoon, josta Omakanta näyttää tietoja kansalaiselle. Joskus tiedot eivät kuitenkaan näy tai niitä voi olla vaikea löytää. Omakannan asiakkuusvastaava Sari Ahonen vastaa laboratoriotutkimuksia koskeviin kysymyksiin.

Kuvaa klikkaamalla aukeaa isompi kuva. Kirjaudu Omakantaan, klikkaa terveystiedot ja sitten tutkimukset.

Mistä löydän laboratoriotutkimusten tulokset?

Kirjaudu ensin Omakantaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Laboratoriotutkimusten tulokset löytyvät kohdasta Terveystiedot > Tutkimukset. Valitse halutun tutkimuksen tulokset päivämäärän mukaan. Jos tulokset eivät näy sen päivän kohdalla, jolloin tutkimus tehtiin, katso vielä muiden päivämäärien kohdalta. Joskus tulokset saattavat olla sen päivän kohdalla, jolloin tutkimuslähete on tehty. Voit myös järjestää käynnit sen mukaan, milloin tutkimusten tietoja on muokattu viimeksi.

Onko laboratoriotutkimus tilattu kestolähetteellä eli lähetteellä, jolla voidaan ottaa samoja kokeita toistuvasti? Tällöin kaikki tulokset voivat löytyä päivämäärältä, jolloin kestolähete on tehty. Omakannasta kannattaa siis katsoa myös vanhemmat päiväykset. Jos kestolähete on tehty ennen kuin terveydenhuollon yksikkö liittyi Kanta-palveluihin, tulokset eivät ole välttämättä arkistoituneet. Siinä tapauksessa lääkärin tulee tehdä lähete uudestaan.

Miksi laboratoriotulokseni eivät näy Omakannassa?

Tulokset eivät näy Omakannassa, jos sinua hoitanut terveydenhuollon yksikkö ei ole liittynyt Kanta-palveluihin. Voit tarkastaa Potilastiedon arkistoa käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt verkosta. Kaikki julkisen terveydenhuollon toimijat ovat liittyneet Kantaan, mutta muutamat organisaatiot aloittavat laboratoriotutkimusten arkistoinnin vasta lähiaikoina. Varmista omasta terveydenhuollon yksiköstäsi, arkistoivatko he laboratoriotutkimusten tuloksia Kanta-palveluihin.

On myös mahdollista, että tutkimuksen tulokset eivät ole vielä kirjautuneet Omakantaan. Eri terveydenhuollon organisaatioiden välillä on eroja siinä, kuinka nopeasti tietoja tallennetaan Kanta-palveluihin. Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä. 

Syy viivästymiseen saattaa olla myös se, että lääkäri haluaa käydä tulokset ensin läpi yhdessä potilaan kanssa. Siinä tapauksessa tiedot näkyvät Omakannassa vasta myöhemmin.

Mitä pitää tehdä, jos laboratoriotulokset eivät näy?

Ota yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön, jossa tutkimukset on tehty. Jokainen terveydenhuollon yksikkö on vastuussa kirjaamistaan tiedoista. Siellä selvitetään, ovatko tulokset varmasti tallentuneet Potilastiedon arkistoon ja kuuluisiko tulosten näkyä Omakannassa. Jos terveydenhuolto on sitä mieltä, että tietojen pitäisi näkyä Omakannassa, he tekevät selvityspyynnön Kanta-palveluihin. 

Lisätietoja

Omakanta 

Omakannan käyttöohje