Sisältöjulkaisija

Sosiaalihuollon asiakastiedot mukaan Kantaan

Blogi - Kansalaiset Kirjoitettu 05.06.2018 Kaikki blogit

Kanta-palvelut laajentuvat tänä vuonna sosiaalihuoltoon, kun ensimmäiset organisaatiot ottavat käyttöön Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston.

Sosiaalihuollon Kanta-palveluja ja tiedonhallintaa on kehitetty jo pidempään, ja tänä vuonna Kantaan saadaan mukaan ensimmäiset sosiaalihuollon asiakastiedot. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on sosiaalipalveluissa syntyneiden asiakastietojen keskitetty sähköinen arkisto, joka mahdollistaa asiakastietojen hyödyntämisen ja käytön yli organisaatiorajojen. 

”Sosiaalipalveluissa syntyvät asiakastiedot viedään keskitettyyn sähköiseen arkistoon, jotta ne olisivat kaikkien niitä tarvitsevien toimijoiden saatavilla. Tällä yritetään päästä eroon tiedon siiloutumisesta yksittäisiin tietojärjestelmiin ja organisaatioihin sekä taklata sitä ongelmaa, että tieto ei ole siellä missä asiakas asioi”, kertoo kehittämispäällikkö Maarit Rötsä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Sosiaalihuollon asiakastietojen arkistointi toteutetaan vaiheittain: nyt rakennetut toiminnallisuudet kattavat kaikki perustarpeet, ja pikkuhiljaa mukaan tuodaan muita täydentäviä palveluja. Uudet toiminnallisuudet saadaan mukaan vuonna 2020. 

Miten palvelu vaikuttaa sosiaalihuollon ammattilaisen tai kansalaisen arkeen?

Arkistoinnin ensisijainen tarkoitus on sujuvoittaa tietojen käyttöä asiakastyössä. Sosiaalihuollon työntekijälle palvelun käyttöönotto näkyy siinä, että asiakastietojen kirjaamistapa muuttuu ja organisaatioiden palveluprosessit yhdenmukaistuvat.

”Käytännössä näkyvimmät muutokset ammattilaisten suuntaan liittyvät siihen mitä kirjataan ja minkälaisen prosessin kautta. Kun asioita tehdään samalla tavalla kaikissa organisaatioissa, tietojen löydettävyys helpottuu. Kanta-palvelujen käyttö lisää toki myös asiakastietojen käsittelyn valvontaa, mikä parantaa tietoturvallisuutta”, Rötsä sanoo.

Kansalaiselle näkyvin muutos on edessä vuonna 2020, jonka jälkeen sosiaalihuollon asiakkaat pääsevät itse näkemään heistä laaditut asiakirjat Omakannasta. 

”Palvelun käyttöönotto näkyy kansalaiselle toivottavasti kuitenkin jo heti alusta asti palveluprosessin tehostumisena. Kun sosiaalihuollolla on käytössä aiemmin kirjatut asiakastiedot, asiointi voi jatkua jouhevasti, vaikka asiakas muuttaisi kunnasta toiseen tai hänen asioitaan tulisi hoitamaan uusi työntekijä”, Rötsä kuvailee.

Milloin Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otetaan käyttöön?

Palvelua on testattu ja kehitetty viime syksystä lähtien yhdessä Vaasan kaupungin, Eksoten, Ensi- ja turvakotien liiton sekä Turun kaupungin kanssa. Lopullinen toimintaympäristö saatiin valmiiksi keväällä, ja toukokuun alussa palvelun käytön aloitti ensimmäisenä pilottina Vaasan kaupunki lastensuojelun asiakirjoilla. Kesällä mukaan tulee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, jossa arkistopalveluun aletaan viedä kaikkien sosiaalipalvelujen asiakastiedot.

”Syyskuusta alkaen tuotanto on otettavissa käyttöön millä tahansa sosiaalihuollon toimijalla, jolla on tekninen valmius ja kyvykkyys järjestelmien käytössä. Asiakastyössä hyödynnettävä tietojärjestelmä integroidaan Kanta-palveluihin, ja sitä kautta tiedot tallentuvat keskitettyyn sähköiseen arkistoon”, Rötsä selventää.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto on vapaaehtoista niin julkisille kuin yksityisille sosiaalihuollon toimijoille. Tällä hetkellä kenelläkään ei ole lakisääteistä velvollisuutta liittyä palveluun, vaikka se onkin tulevaisuudessa näköpiirissä.

”Palveluita pilotoineet organisaatiot ovat lähteneet mukaan heti alusta saakka, koska he näkevät arkistosta olevan isoa hyötyä palvelujen järjestämisessä. Lisäksi seitsemän muuta organisaatiota ovat jo hyvässä vauhdissa liittymisvalmisteluiden kanssa. Vaikuttaa siltä, että Kanta-palvelut tulevat tarpeeseen ja kentällä odotetaan niiden käyttöönottoa”, Rötsä kertoo.

Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen kehittäminen on osa Kansa-hankesuunnitelmaa, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa sosiaalihuollon asiakastietoja ja saada tiedot sinne, missä asiakasta palvellaan. 

Lisätietoja 

Sosiaalihuollon Kanta-palvelut

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla (thl.fi)