Sisältöjulkaisija

Terveydenhuollon todistusten sähköinen välitys nopeuttaa palvelua

Blogi Kirjoitettu 06.08.2019 Kaikki blogit

Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon tallennettavia todistuksia ja lausuntoja on mahdollista välittää terveydenhuollon ulkopuolisille organisaatioille, kun toiminnallisuus on otettu käyttöön potilastietojärjestelmässä.

Kelan etuuskäsittelyyn tulee vuosittain noin puoli miljoonaa A-lääkärintodistusta sairauspäivärahan hakemista varten. Valtaosa todistuksista tulee edelleen skannattuna tai kuvattuna liitteenä hakemuksen yhteydessä – osa myös paperisena tuotuna tai postitse lähetettynä. A-lääkärintodistus sekä viisi muuta Kelan todistusta  voidaan kuitenkin jo välittää Kanta-palvelujen kautta terveydenhuollosta suoraan Kelan etuuskäsittelyyn. Toistaiseksi todistusten välitys onnistuu vasta muutamassa terveydenhuollon yksikössä, sillä toiminnallisuus puuttuu vielä useasta potilastietojärjestelmästä. 

”Meillä on väylä rakennettuna; todistusten ja lausuntojen tallentaminen Kanta-palveluun ja niiden välittäminen turvallisesti on mahdollista ottaa käyttöön heti. Toivomme todistusten ja lausuntojen Kanta-tallennuksen ja välityksen käyttöönoton leviävän mahdollisimman nopeasti, koska siitä on myös taloudellista hyötyä kansalaisille ja viranomaisille ja se on vaivatonta” sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoissuunnittelija Mervi Pättikangas.

Miksi välityspalvelu kannattaa ottaa käyttöön?

Tietyt todistukset tallennetaan terveydenhuollon organisaatioissa siis joka tapauksessa Potilastiedon arkistoon. Varsinaiset hyödyt saadaan käyttöön, kun arkistoitua dataa aletaan hyödyntää ja otetaan myös välityspalvelu käyttöön. Todistusten välittäminen sähköisesti paperisten sijaan paitsi vähentää turhaa tulostamista myös nopeuttaa palveluprosessia ja lyhentää asiointiaikaa. Esimerkiksi Kelan etuuskäsittely sujuu tehokkaammin, kun todistusta ei erikseen tarvitse toimittaa Kelaan vaan se on saman tien Kelan järjestelmässä. Mahdolliset asiointimatkat Kelan toimistoon tai postiin jäävät kokonaan pois.

Alt=""”Sähköinen todistus myös velvoittaa lääkärin täyttämään tietyt kentät, ennen kuin sen lähetys onnistuu. Näin etuuskäsittelyssä saadaan varmasti kaikki oikeat tiedot, eikä aikaa mene lisätietojen selvittelyyn”, Timonen sanoo.

”Todistusten arkistointi ja välitys sähköisesti on lisäksi turvallisempaa, kuin että ne pyörisivät paperimapeissa tai että niitä lähetettäisiin postilla. Hyötyjä on paljon niin ammattilaisille kuin kansalaisille”, Pättikangas lisää. 

Välitys on mahdollista, kun potilastietojärjestelmään on tehty toiminnallisuudet

Ennen kuin todistusten välityksen käyttö Kanta-palvelujen kautta voi alkaa, terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajan tulee toteuttaa tarvittavat toiminnallisuudet potilastietojärjestelmään. Järjestelmien pitää käydä hyväksytysti läpi yhteistestaus Kanta-palvelujen ja välittäjän välillä sekä tehdä käyttöönottokoe. Tämän jälkeen organisaatio pystyy välittämään sähköisiä todistuksia suoraan esimerkiksi Kelaan.

”Käyttöönottokokeen on tehnyt pari organisaatiota, mutta syksylle on suunnitteilla useampia käyttöönottoja. Olemme luottavaisin mielin, että loppuvuodesta määrät kasvavat. Haluamme toki rohkaista terveydenhuollon organisaatioita tiedustelemaan omilta tietojärjestelmätoimittajiltaan missä vaiheessa käyttöönoton kanssa ollaan menossa”, toteaa Kelan vastaava suunnittelija Kaisa Timonen.

Terveydenhuollosta Kantaan, Kannasta viranomaisille

Terveydenhuollossa tuotetut todistukset arkistoidaan sähköisesti Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon. Todistusten ja lausuntojen kehittämissuunnitelma löytyy Kanta-palvelujen julkaisuaikataulusta. Todistusten tallentaminen Kanta-palveluun mahdollistaa sen, että todistuksia voidaan välittää sähköisesti viranomaiselle potilaan suostumuksella.

”Palveluun tulee mukaan projektikohtaisesti uusia todistuksia ja lomakkeita sekä myös uusia viranomaisia, joille todistuksia voi välittää. Kelan kuuden todistuksen lisäksi tällä hetkellä täysin arkistointivalmiina on lääkärinlausunto henkilön ajokyvystä. Todistuksen ajokyvystään voi ajokortin hakija itse välittää Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa oikeaan osoitteeseen”, Pättikangas kertoo.

Lisätietoa

•    Terveydenhuollon todistukset ja lausunnot – ohjeet terveydenhuollolle ja tietojärjestelmätoimittajille
•    Terveystodistusten välitys – ohjeet kansalaisille