Sisältöjulkaisija

Alaikäisen puolesta asiointi muuttuu – tule 3.9. verkkokoulutukseen kuulemaan vaikutuksista terveydenhuoltoon ja apteekeille

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 25.05.2020 Kaikki tiedotteet

Jatkossa huoltajat näkevät alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa. Tämä edellyttää, että ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmiin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille.

Jokaisen käynnin/hoitojakson yhteydessä arvioidaan ja kirjataan jatkossa alaikäisen päätöskyky hoitaa omaa asiaansa sekä päätöskykyisen alaikäisen tahto luovuttaa terveydenhuollossa muodostuneita tietoja huoltajilleen. Asia kirjataan rakenteisesti käyntien/hoitojakson yhteyteen sekä resepteihin. 

Puolesta asioinnin laajentuminen aiheuttaa toiminnallisen muutoksen terveydenhuollon ammattilaisten työhön, ja se koskee vääjäämättä kaikkia alaikäisten kanssa työskenteleviä terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Jotta uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön, terveydenhuollon tietojärjestelmiin tulee tehdä vaadittavat muutokset. 

Tervetuloa kuulemaan alaikäisen puolesta asioinnissa tapahtuvista muutoksista 

Kanta-palvelut kouluttaa terveydenhuollon toimijoita muutokseen. Koulutus järjestetään webinaarina 3.9. klo 10-15.00. 

Tilaisuuden kerrotaan alaikäisen puolesta asiointiin liittyvien periaatteiden ja toimintamallien muutoksista sekä miten ne vaikuttavat ammattilaisten työhön terveydenhuollossa ja apteekeissa. Tilaisuudessa annetaan terveydenhuollossa toimiville konkreettisia ohjeita uuteen toimintamalliin.

Tilaisuuden tavoitteena on:

  • käydä läpi alaikäisen terveystietojen luovuttamisen ja puolesta asioinnin toimintamalleja terveydenhuollossa ja apteekkiasioinnissa käytännön esimerkkien avulla 
  • esitellä alaikäisen puolesta asioinnin kokonaisuutta ja lainsäädäntöä 
  • kuvata muutosten vaikutuksia Omakannan käyttöön 
  • esitellä nuorten omia käsityksiä ja ajatuksia aiheesta.

Tilaisuus on suunnattu terveydenhuollon toimijoille, apteekkihenkilökunnalle, terveydenhuollon- ja apteekkijärjestelmien toimittajille, tietojärjestelmien lähituessa työskenteleville sekä asian parissa työskenteleville viranomaisille.

Tilaisuudessa puhujina ovat mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastenpsykiatri Jukka Mäkelä ja ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola.

Ilmoittaudu täältä 26.8.2020 klo 16 mennessä.

Täältä voit käydä katsomassa tapahtumailmoituksen.

Lisätiedot ammattilaisille:

kanta@kanta.fi

Tiedotetta on muokatu 18.6.: Koulutus järjestetään ainoastaan webinaarina, ei Kelan Päätalossa.