Sisältöjulkaisija

Kanta Ekstranetissä havaittu häiriö on päättynyt

Häiriötiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 31.01.2022 Kaikki häiriötiedotteet

Kanta Ekstranetissä havaittu häiriö on päättynyt

Häiriö alkoi 31.1.2022 klo 2.38 ja päättyi 31.1.2022 klo 09:12. 

Häiriöstä johtuen palveluun kirjautuminen ei onnistunut.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. 

Kelan Kanta-tuki

tekninentuki@kela.fi