Sisältöjulkaisija

Kanta Ekstranetissa havaittu häiriö on päättynyt

Häiriötiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 13.12.2021 Kaikki häiriötiedotteet

Kanta Ekstranetissa havaittu häiriö on päättynyt

Häiriö alkoi 13.12.2021 klo 13.15 ja päättyi 13.12.2021 klo 13.40. 

Häiriöstä johtuen palvelu oli osittain pois käytöstä. 

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. 

Kelan Kanta-tuki

tekninentuki@kela.fi