Sisältöjulkaisija

Kanta-palveluissa laaja käyttökatko 14.11.2020 klo 22–24

Huoltotiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 26.10.2020 Kaikki huoltotiedotteet

Teemme Potilastiedon arkistossa huoltotöitä, mikä aiheuttaa käyttökatkon seuraaviin palveluihin:

  • Potilastiedon arkisto
  • Tiedonhallintapalvelu
  • Kuva-aineistojen arkisto
  • Kysely- ja välityspalvelu
  • Sähköisten reseptien toimittaminen eri EU-maiden välillä
  • Omakanta: terveystiedot, suostumukset, kiellot ja tahdonilmaisut eivät ole käytettävissä

Pyydämme sote-organisaatioita varautumaan katkoon.

Kokeile tarvittaessa palvelun käyttöä uudelleen katkon jälkeen.

Lisätiedot: 

tekninentuki@kanta.fi