Sisältöjulkaisija

Kiireellinen huoltotyö tuotantoympäristöissä 14.2.2019 klo 12 

Huoltotiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 13.02.2019 Kaikki huoltotiedotteet

Kanta-palvelujen tuotantoympäristöä huolletaan to 14.2.2019. Huollosta ei aiheudu käyttökatkoa asiakkaille. 

Uusimispyyntöjen välityksessä on havaittu, etteivät kaikki reseptien uusimispyynnöt ole välittyneet terveydenhuoltoon. Jokin uusimispyynnöistä on voinut jäädä välittymättä silloin, kun on lähetetty monta uusimispyyntöä yhdellä kertaa. Ennen huoltotyötä tällaiset uusimispyynnöt päätyvät vanhentuneiksi ja asiakkaiden täytyy tehdä uusimispyyntö uudestaan. 

Ongelma on ilmennyt uusimispyyntöjä PUSH-mallilla vastaanottavissa terveydenhuollon organisaatiossa. 

Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. 

Kelan Kanta-palvelut 
Lisätietoja:
tekninentuki@kanta.fi
puhelin: 020 634 7787