Sisältöjulkaisija

Muistutus: Potilastiedon arkiston käyttöjärjestelmä päivitetään Pitkäperjantaina 19.4.

Huoltotiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 18.04.2019 Kaikki huoltotiedotteet

Olemme valinneet tämän päivän, koska aiempien kokemusten perusteella Kanta-palveluja käytetään silloin vähiten. Haluamme näin minimoida asiakkaille mahdollisesti aiheutuvat haitat.

Alkamisaika: 19.04. klo 07.00
Päättymisaika: 19.04. klo 19.00

Vaikutus: Päivitys saattaa aiheuttaa useita noin 25 minuutin käyttökatkoja päivän aikana. Mahdollisen käyttökatkon aikana Potilastiedon arkiston, Tiedonhallintapalvelun ja Rajat ylittävän reseptin käyttö voi estyä. Tällöin myöskään kansalainen ei voi nähdä omia terveystietojaan Omakannasta.
Rajat ylittävän reseptin käytössä voi esiintyä katkoksia klo 8:50-9:45.
Omakannassa ja terveydenhuollossa reseptin kieltojen tekeminen ja muuttaminen voi estyä klo 8:50-9:45. Kelaimen käyttö ei esty, mutta päivitys voi vaikuttaa informointi-tietojen hakuun klo 8:50-9:45. Informointien, suostumusten, kieltojen ja tahdonilmaisujen haku voi estyä klo 8:50-9:45.

Ohjeita terveydenhuollolle:
- Sähköisen lääkemääräyksen käyttöön käyttökatko ei vaikuta.  
- Käyttökatkojen aikana Potilastiedon arkistoon tallennettuja asiakirjoja ei voida hakea Kanta-palveluista.
- Potilastiedot kirjataan käyttökatkon aikana omiin potilastietojärjestelmiin normaalisti.
- Potilastietojen tallentaminen Kantan Potilastiedon arkistoon voidaan käynnistää katkon aikana, mutta on huomioitava, että Kantaan tallentumisessa on käyttökatkosta johtuva viive.
- Terveydenhuollossa on informoitava asiakasta, että 19.4.2019 Kantaan tallennettujen hoitotietojen näkymisessä Omakanta-palvelun kautta voi olla viivettä.

Pahoittelemme muutostöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Kelan Kanta-palvelut

Lisätietoja:
tekninentuki@kanta.fi
puhelin: 020 634 7787