Sisältöjulkaisija

Teemme parempaa Kantaa: Potilastiedon arkiston käyttöjärjestelmä päivitetään 19.4. klo 7.00–19.00

Huoltotiedote Kirjoitettu 05.04.2019 Kaikki huoltotiedotteet

Potilastiedon arkiston käyttöjärjestelmä päivitetään Pitkäperjantaina 19.4.

Olemme valinneet tämän päivän, koska aiempien kokemusten perusteella Kanta-palveluja käytetään silloin vähiten.  Haluamme näin minimoida asiakkaille mahdollisesti aiheutuvat haitat.

Alkamisaika: 19.04. klo 07.00
Päättymisaika: 19.04. klo 19.00
Vaikutus: Päivitys saattaa aiheuttaa useita noin 25 minuutin käyttökatkoja päivän aikana. Mahdollisen käyttökatkon aikana Potilastiedon arkistoa ei voi käyttää. Tällöin myöskään kansalainen ei voi nähdä omia terveystietojaan Omakannasta.

Ohjeita terveydenhuollolle:
- Sähköisen lääkemääräyksen käyttöön käyttökatko ei vaikuta. 
- Käyttökatkojen aikana Potilastiedon arkistoon tallennettuja asiakirjoja ei voida hakea Kanta-palveluista.
- Potilastiedot kirjataan käyttökatkon aikana omiin potilastietojärjestelmiin normaalisti.
- Potilastietojen tallentaminen Kantan Potilastiedon arkistoon voidaan käynnistää katkon aikana, mutta on huomioitava, että Kantaan tallentumisessa on käyttökatkosta johtuva viive.
- Terveydenhuollossa on informoitava asiakasta, että 19.4. 2019 Kantaan tallennettujen hoitotietojen näkymisessä Omakanta-palvelun kautta voi olla viivettä.

Pahoittelemme muutostöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Kelan Kanta-palvelut

Lisätietoja:
tekninentuki@kanta.fi
puhelin: 020 634 7787