Aikataulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut

Aikataulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut

Tällä sivulla on esitetty sekä sosiaali- että terveydenhuollolle tarjottavat Kanta-palvelujen toiminnallisuudet, jotka on aikataulutettu.

Toiminnallisuuksien kehittämisaikataulu sekä takarajat sote-toimijoiden käyttöönotoille ovat nähtävissä alla olevissa taulukoissa.

Taulukko: Kanta-palvelut Henkilötunnusuudistus vaihe 1 muutosten toteutus
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q1/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 06/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä 06/2023
Yhteistestausvalmius alkaen -
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon -
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille

Q1/2024

Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Ei
Taulukko: Kanta-informointi
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Valmis
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Valmis
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2024
Yhteistestausvalmius alkaen Valmis
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 2.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 2.1.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Ilm. myöhemmin
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Ilm. myöhemmin
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Ilm. myöhemmin
Yhteistestausvalmius alkaen Ilm. myöhemmin
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon Ilm. myöhemmin
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.1.2026
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Tutkimusaineistolöydöstä koskeva yhteydenottokielto
Määrittelyt valmiit ja julkaistu 05/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis 05/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q2/2024
Yhteistestausvalmius alkaen 08/2023
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.1.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Kanta-luovutuslupa Kannan ulkopuolella tehtävissä luovutuksissa (terveydenhuollossa)
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q3/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Q3/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2023
Yhteistestausvalmius alkaen Ei relevantti
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille -
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Potilastietojen luovuttaminen hyvinvointisovelluksille ja hyvinvointialueiden sekä yksityisten sote-toimijoiden asiointipalveluille
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q2/2024
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Q4/2024
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2024
Yhteistestausvalmius alkaen Q4/2024
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.12.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille -
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä

 

Taulukko: Kielto-käsittelyn asiakastietolain muutokset: laaja luovutuskielto, yksityisen työterveysrekisterin kielto, tuki alaikäisen puolesta asetetuille kielloille
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q3/2023
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis Q1/2023
OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä Q4/2023
Yhteistestausvalmius alkaen Valmis
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon 1.1.2024
Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille 1.1.2024
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä
Taulukko: Omatietovarannon hyvinvointitietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
Määrittelyt valmiit ja julkaistu Q3/2024
Kelan asiakastestiympäristö (AT) valmis

Q4/2024

OmaKanta-palvelu valmis AT-ympäristössä

Q4/2024

Yhteistestausvalmius alkaen Q4/2024
Kelan tuotantoympäristö valmis käyttöönottoon

Q4/2024

Takaraja sote-toimijoiden käyttöönotoille -
Aikataulu päivittynyt / kuvaus tarkentunut Kyllä