Sisältöjulkaisija

null Alaikäisen tiedot näkyviin Omakannassa

Alaikäisen tiedot näkyviin Omakannassa

Blogi - Ammattilaiset Kirjoitettu 24.08.2020 Kaikki blogit

Vuoden 2020 lopulta alkaen myös yli 10-vuotiaiden lasten tiedot näkyvät huoltajille Omakannassa. Mikä muuttuu ja miten uudistus vaikuttaa ammattilaisten työhön?

Mikä muuttuu alaikäisen puolesta asioinnissa?

Tähän asti vanhemmat eivät ole voineet nähdä yli 10-vuotiaiden lastensa terveys- tai reseptitietoja. Lokakuusta alkaen kymmenen vuoden ikäraja poistuu, ja tulevaisuudessa huoltajat voivat nähdä alaikäisen lapsensa tiedot Omakannasta ilman ikärajaa. Tiedot alkavat näkyä huoltajille sen mukaan, milloin terveydenhuollon yksiköt toteuttavat muutokset potilastietojärjestelmään.

Omakannan käytön laajeneminen huoltajille on toivottu ominaisuus. Se helpottaa perheiden asiointia terveydenhoidossa.

Muutos edellyttää, että ammattilaiset kirjaavat potilastietoihin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille. Jatkossa siis riittävän kypsäksi arvioitu alaikäinen voi päättää, näkevätkö huoltajat häntä koskevat terveydenhuollossa kirjatut tiedot. Arviointi alaikäisen tilanteesta tehdään jokaisella vastaanottokerralla erikseen.

Kuvituskuva: Hoitaja ja potilas keskustelevat

Millä aikataululla uudistukset tulevat käyttöön?

Kantapalvelut on teknisessä valmiudessa alaikäisen tietoja koskevan merkinnän tekemiseen lokakuussa 2020. Terveydenhoitoyksiköiden potilastietojärjestelmät päivittyvät seuraavina kuukausina omaan tahtiinsa, eli käytännössä arviointien tekeminen ja alaikäisen tahdon merkitseminen yleistyy loppuvuodesta 2020 sekä keväällä 2021. 

Omakannassa tiedot näkyvät siitä alkaen, kun kypsyyden arviointi ja lupa tietojen näkymiseen on annettu. Esimerkiksi nyt 13-vuotiaan lapsen tiedot näkyvät hänen 10-vuotissyntymäpäiväänsä asti sekä jälleen siitä alkaen, kun lupa tietojen näkyvyyteen on kullakin tuoreella vastaanottokerralla annettu.

Onko jokin tietty ikä, jossa alaikäinen voi alkaa päättää asioistaan?

Alaikäisen päätöskyky arvioidaan aina tilannekohtaisesti, mitään suositusikää nuoren päätöskyvystä ei määritetä. 

Alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arviointi tehdään myös silloin, kun lapsen huoltaja on vastaanotolla mukana. 

Arvioinnissa ei ole kyse ammattilaisen tahdosta, vaan arvio alaikäisen omista valmiuksista ja päätöskyvystä. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee kuulla alaikäisen ajatuksia hoidostaan. Nuorenkin henkilön kohdalla on parempi aina keskustella, eikä tehdä oletuksia.

Tehdäänkö päätöskyvyn arviointi jokaisella vastaanottokäynnillä?

Jotta alaikäisen itsemääräämisoikeus toteutuu, terveydenhuollon ammattilainen arvioi jokaisella käyntikerralla tai hoitojaksolla nuoren henkilön kyvykkyyden hoitaa ja päättää omista terveysasioistaan. 

Alaikäisen valmiudet ja päätöskyky voivat vaihdella tilanteesta riippuen. Saman henkilön kohdalla arvio päätöskyvystä voi muuttua sen mukaan, millaisesta terveyden- tai sairauden hoitoon liittyvästä asiasta on kyse.

Tulevatko kaikki alaikäisen tiedot näkyviin Omakantaan?

Laajenemisesta huolimatta alaikäiselle on taattava oikeus luottamukselliseen hoitosuhteeseen.

Jos ammattilainen arvioi nuoren henkilön päätöskykyiseksi, hoitoon liittyvien asioiden näkyvyys huoltajille määräytyy nuoren tahdon mukaisesti. Tahto tietojen näkyvyydestä selvitetään jokaisella vastaanottokäynnillä tai hoitojaksolla erikseen.

Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä on antaa alaikäiselle riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi sekä kertoa hänen oikeuksistaan hoitotietojen näkyvyydestä huoltajille.

Kun oikeus yksityisyyteen ja hoidon luottamuksellisuuteen toteutuu, vältetään myös tilanne, jossa nuori ei uskaltaisi tulla terveydenhoidon piiriin. 

Mikä tässä muuttuu, onko alaikäisen tietojen luottamuksellisuus uusi asia?

Potilastietoihin on tilannekohtaisesti aiemminkin kirjattu alaikäisen oma tahto siitä, saavatko huoltajat nähdä hänen hoitoaan koskevat tiedot. Oikeus omaan tahtoon on kirjattu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. 

Huoltajat ovat voineet erikseen pyytää alaikäisen huollettavansa terveystietoja. Erilliset pyynnöt ovat työllistäneet terveydenhoidon yksiköitä − jatkossa uusi kirjaamistapa vähentää terveydenhuollon ammattilaisten työtä sekä selkeyttää tietojen luovuttamisen pelisääntöjä.

Nyt tapahtuvassa muutoksessa on kyse potilastietojärjestelmien saattamisesta ajan tasalle, jotta kaikkien alaikäisten tietojen näkyvyys voidaan määrittää Omakantaan. 

Asiantuntijana Outi Lehtokari, palvelutoiminnan päällikkö, Kanta-palvelut

Lisätietoa:

Alaikäisen päätöskyvyn arviointi terveydenhuollossa