Merkinnäntekijämuutokset

Merkinnäntekijämuutokset

Potilastiedon arkistoon rakennetaan tuki kolmelle uudelle merkinnäntekijätyypille: KOR, OHJ ja KAN.

Potilastiedon arkisto tukee jatkossa kolmea uutta merkinnäntekijätyyppiä

  1. KOR: Korjausta eli KOR-roolia hyödynnetään, kun alkuperäinen merkintä sisältää virheellisesti kirjattua tai tuotettua tietoa. KOR-roolilla kirjatun merkinnäntekijän tiedon lisäksi merkinnällä näkyy alkuperäisen merkinnän tekijän tiedot (esimerkiksi OmaKannassa näkyy alkuperäinen merkinnän tekijä).
  2. OHJ-merkinnäntekijäroolia ja siihen liittyvää ohjeistusta tarvitaan, koska erilaiset ohjelmistorobotit, lääkinnälliset laitteet yms. tuottavat enenevässä määrin aineistoa Potilastiedon arkistoon. EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen mukaisilla lääkinnällisillä laitteilla tunnistaminen ja yksilöinti toteutetaan UDI-tunnisteella (Unique Device Identifier). 
  3. KAN: Ajanvarausasiakirjassa sallitaan merkinnän tekijän rooliksi KAN, mikäli potilas on viimeinen asiakirjaan tietoa tuottanut henkilö.

Kokonaisuuteen liittyvät 

  • THL:n laatimat Potilastiedon arkiston toiminnalliset määrittelyt
  • päivitetyt CDA-määritykset 
  • Potilastiedon arkistoon ja tietojen tarkastuksiin tehtävät muutokset.

Hyödyt

Muutoksella tavoitellaan seuraavia hyötyjä

  • Merkinnän korjaaja (KOR): Merkinnän tekijän oikeusturvan parantaminen, tietosuojan ja -turvan parantaminen.
  • Lääkinnällinen laite, ohjelmisto tai robotti (OHJ): Terveydenhuollon uusien toimintatapojen tukeminen (terveysteknologia ja sähköinen asiointi).
  • Potilas/kansalainen (KAN), käytettävissä ajanvarausasiakirjalla: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation vaatimuksiin vastaaminen ominaisuuksia monipuolistamalla.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

Asiakkaan käyttämään potilastietojärjestelmään vaaditaan tuki uusille merkinnäntekijätyypeille. Muutos vaatii asiakkaalle koulutuksen ja uusien kirjaamiskäytäntöjen käyttöönoton.

Sivua päivitetty 4.10.2023