Testauksessa tukena

Testauksessa tukena

Kanta-palvelut tarjoaa tietojärjestelmätoimittajille ja heidän asiakasorganisaatioilleen erilaista tukea sekä omatoimisen että yhteistestauksen aikana.

Kanta-palvelut voi pyynnöstä toimittaa kohtuullisen määrän testimateriaalia asiakkaan käyttöön. Testimateriaalin toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Kanta-palvelujen toimittamaa testimateriaalia ovat muun muassa lääketoimitukset, uusimispyynnöt ja kuvantamisen hoitoasiakirjat. Lisää testimateriaalista on kerrottu Testimateriaali-sivulla. Asiakastestipalvelussa testaavan organisaation on lisäksi mahdollista hyödyntää OmaKanta-testipalvelua sekä validointipalvelua testauksensa tukena.

Kela ei ota kantaa tietojärjestelmien käyttöliittymiin eikä tue järjestelmätoimittajaa substanssiasioissa. Tietojärjestelmätoimittajalla pitää olla sekä omatoimisen testauksen että yhteistestauksen aikana käytettävissään omaa tai asiakkaansa asiantuntijatukea esimerkiksi farmasiaa ja lääkehoitoa koskevissa asioissa.

Sivua päivitetty 6.9.2023