Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuus

Kanta-palveluiden käyttö edellyttää, että Kantaan liittynyt sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä täyttää tietoturvallisuudelle asetetut vaatimukset.

Tietoturvasuunnitelma

Kaikkien sähköisesti asiakas- ja potilastietoja käsittelevien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun antajien, apteekkien sekä tiedon välittäjinä toimivien organisaatioiden on laadittava tietoturvasuunnitelma, joka linkittyy myös käytettyjen tietojärjestelmien olennaisiin vaatimuksiin.

Määräys tietoturvasuunnitelmasta ja tietoturvasuunnitelman mallipohja löytyvät THL:n Määräykset ja määrittelyt-sivulta (thl.fi).

Tietoturvallisuuden arviointi

Kanta-palveluihin liittyvien järjestelmien, hyvinvointisovellusten, Kanta-välityspalveluiden ja muiden sertifioitavien tietojärjestelmien on läpäistävä tietoturvallisuuden arviointilaitoksen suorittama asiakastietolain mukainen tietoturvallisuuden arviointi.

Tietoturvallisuuden arvioinnin lopputuloksena annettava tietoturvallisuustodistus on voimassa enintään kolmen vuoden ajan. Tietoturvallisuuden arviointi on maksullista ja kustannuksista vastaa tietojärjestelmäpalvelun tai hyvinvointisovelluksen valmistaja, tuottaja tai teknisen välityspalvelun tuottaja.

THL:n Määräykset-sivulta löytyvät määräykset tietojärjestelmien luokittelusta ja sertifioinnista sekä olennaisista vaatimuksista.

Lisätiedustelut:

Tietoturvasuunnitelmaan liittyvät kysymykset: sotetiedonhallinta@thl.fi

Lue lisää:

Sivua päivitetty 19.2.2024