Lisätietoja Omakannasta

Lisätietoja Omakannasta

Omakanta on palvelu, jossa voit tarkastella omia resepti- ja terveystietojasi. Tietosi näkyvät palvelussa, kun sinulle on määrätty lääkkeitä sähköisesti tai tietojasi on tallennettu Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon.

Reseptit ja uusimispyyntö

Reseptit-osiosta näet sinulle kirjoitetut reseptit. Resepti on lääkemääräys, joka laaditaan sähköisesti ja tallennetaan Reseptikeskuksen keskitettyyn tietokantaan. 

Palvelussa voit lähettää reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon (ohjeita reseptin uusimisesta). Reseptien yhteydessä näkyy myös tieto siitä, missä apteekeissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tietojasi on katsottu tai käsitelty. 

Terveystiedot

Terveystiedoista näet Potilastiedon arkistoon tallennetut tietosi:

  • potilaskertomukset ja diagnoosit
  • kriittiset riskitiedot
  • laboratorio- ja röntgentutkimukset
  • suun terveydenhuollon tiedot.

Terveystietojen luovutuksista voit seurata, mihin terveydenhuollon yksiköihin tietojasi on luovutettu.

Suostumus ja kiellot

Suostumus ja kiellot -osiossa voit tutustua terveystietojesi käyttöä ja hallintaa koskevaan informaatioon. Palvelussa voit antaa suostumuksen terveystietojesi käyttöön. Suostumus tarkoittaa, että eri terveydenhuollon yksiköt voivat nähdä muualla kirjatut terveystietosi, jos se on tarpeen hoitosi kannalta. Suostumuksen voi aina perua. Voit myös erikseen kieltää haluamiesi terveys- tai reseptitietojen luovuttamisen muiden yksiköiden käyttöön.

Elinluovutustahto ja hoitotahto

Voit tallentaa Omakannassa elinluovutustahtosi ja hoitotahtosi. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.

Tietojen oikeellisuus

Tiedot näytetään aina sillä kielellä, jolla ne on kirjoitettu. Jos havaitset Omakannassa näkyvissä terveystiedoissasi virheitä tai puutteita, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot.

Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta tarvittaessa. Kullakin terveydenhuollon yksiköllä on virheellisten tietojen korjaamiseksi omat käytäntönsä, joista yleensä kerrotaan yksikön verkkosivuilla. Neuvoja voit pyytää myös esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä.

Oikeudellinen varauma

Omakannassa saattaa olla ennalta ilmoittamattomia katkoja. Kela ei vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, suorituskyvystä, toimivuudesta tai niiden vaikutuksesta palveluun.

Alaikäisten asiointi ja huoltajien asiointi lapsen puolesta

Alaikäiset voivat asioida Omakannassa, mutta joitakin toimintoja on rajattu käytöstä. Lue lisää alaikäisten oikeuksista.

Myös huoltaja voi asioida alaikäisen lapsensa puolesta. Lue lisää lapsen puolesta asioimisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyihin kysymyksiin on koottu myös Omakantaa koskevia kysymyksiä. Katso usein kysytyt kysymykset.

Teknisissä ongelmatilanteissa saat lisätietoja sähköpostilla Kanta-palvelujen asiakastuesta tekninentuki@kanta.fi.

Sivua päivitetty 18.06.2018