Navigeringsmeny

Anvisningar för professionella

Anvisningar och information om Kanta-tjänsterna och Mina Kanta-sidor för professionell social- och hälsovårdspersonal.

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Patienterna behöver emellertid handledning i hur och när deras uppgifter finns att läsa på Mina Kanta-sidor. God handledning av patienterna kan också minska deras behov av att kontakta hälso- och sjukvården.

Coronainformation för professionella

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg: intyg om coronavaccination, intyg om covid-19-test och intyg om tillfrisknande från covid-19. Coronaintyget fungerar också som coronapass. På sidan finns anvisningar om hur man ska göra om kunden inte ser sitt coronaintyg på Mina Kanta-sidor.

Utlämnande av uppgifter

På denna sidas undersidor hittar du närmare information om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården samt receptuppgifter och om hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.

Övervakning av patientdatahantering

Kanta-tjänsterna är en central grund för att patientens uppgifter smidigt och tryggt ska kunna röra sig genom hela vårdkedjan. Tidigare var det inte lätt för en patient att få veta vad som antecknats om honom eller henne inom hälso- och sjukvården. Nu kan var och en själv kontrollera sina uppgifter via Mina Kanta-sidor.