Menyvisning

Anvisningar för professionella

Anvisningar och information om Kanta-tjänsterna och MittKanta för professionell social- och hälsovårdspersonal.

Sköta ärenden för någon annan

Skötsel av ärenden för någon annan innebär att sköta ärenden på en annan persons eller ett företags vägnar. För att ha rätt att göra detta krävs vårdnad, fullmakt eller beslut om intressebevakning.

Handledning i användningen av MittKanta

Patienterna behöver emellertid handledning i hur och när deras uppgifter finns att läsa i MittKanta. God handledning av patienterna kan också minska deras behov av att kontakta hälso- och sjukvården.

Coronainformation för professionella

Coronaintyg består av tre olika intyg: intyg om coronavaccination, intyg om covid-19-test och intyg om tillfrisknande från covid-19. På sidan finns anvisningar om hur man ska göra om kunden inte ser sitt coronaintyg i MittKanta.

Utlämnande av uppgifter

Med hjälp av Kanta-tjänsterna är de uppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården samt på apoteken tillgängliga för olika tjänstetillhandahållare. Kunden ska informeras om hur hens uppgifter används.

Övervakning av hur uppgifter behandlas

Behandlingen och utlämnandet av de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna övervakas med hjälp av loggdata. Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, apotek och FPA bidrar alla till att övervaka behandlingen av uppgifterna.

Hanteringen av fynd i registerundersökningar inom hälso- och sjukvården

En person kan förbjuda hälso- och sjukvården att ta kontakt om det vid sekundär användning av uppgifter görs ett betydande fynd.

Patientöversikt

I en patientöversikt ser yrkespersoner inom hälso- och sjukvården vissa begränsade uppgifter som har registrerats om patienten i ett annat EU-land. I MittKanta kan patienten ge sitt samtycke till att patientuppgifterna utnyttjas inom hälso- och sjukvården i andra europeiska länder.