Navigeringsmeny

Anvisningar för professionella

Anvisningar och information om Kanta-tjänsterna och Mina Kanta-sidor för professionell social- och hälsovårdspersonal.

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Patienterna behöver emellertid handledning i hur och när deras uppgifter finns att läsa på Mina Kanta-sidor. God handledning av patienterna kan också minska deras behov av att kontakta hälso- och sjukvården.

Coronainformation för professionella

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg: intyg om coronavaccination, intyg om covid-19-test och intyg om tillfrisknande från covid-19. På sidan finns anvisningar om hur man ska göra om kunden inte ser sitt coronaintyg på Mina Kanta-sidor.

Utlämnande av uppgifter

På denna sidas undersidor hittar du närmare information om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården samt receptuppgifter och om hur kunden kan påverka utlämnandet av sina uppgifter.

Övervakning av hur uppgifter behandlas

Behandlingen och utlämnandet av de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna övervakas med hjälp av loggdata. Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, apotek och FPA bidrar alla till att övervaka behandlingen av uppgifterna.