Hantering av användningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor

Hantering av användningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor ser du vilka uppgifter som har sparats om dig i Kanta-tjänsterna och var dina uppgifter har använts. Genom hantering av användningen av uppgifter kan du påverka hur dina uppgifter kan användas inom hälso- och sjukvården.

Du kan ge tillstånd för utlämnande på Mina Kanta-sidor. När du gett tillstånd för utlämnande ser hälso- och sjukvårdsaktörer dina uppgifter i uppdaterad form oavsett vilken hälso- och sjukvårdsorganisation det är fråga om.

Se video om hantering av användningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor

Videon berättar om Kanta-information, tillstånd för utlämnande och återkallande av tillstånd för utlämnande. Videon visar också hur du kan meddela förbud mot utlämnande av uppgifter från Kanta-tjänsterna.

Play-nappi Infovideo om Mina Kanta-sidor: Hantering av användningen av uppgifter (youtube.com)

Förflyttning i kursen