Täysi-ikäisen puolesta asiointi

Täysi-ikäisen puolesta asiointi

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa, jos hänellä on siihen valtuus.

Anna asiointivaltuus