Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista EU:n koronatodistuksesta ja koronapassista

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 8.11.2021 Kaikki tiedotteet

EU:n koronatodistus on otettu käyttöön koronapassina Suomessa 16.10.2021 alkaen. Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta tai tarvittaessa terveydenhuollosta.

Koronapassia voidaan vaatia yli 16-vuotiailta

Koronapassia voidaan edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta. Jos 16-17-vuotiaalla ei ole koronarokotusta, heidän tulee saada koronapassia varten vaadittava koronatesti maksutta julkisessa terveydenhuollossa.

THL tulee ohjeistamaan asiasta tarkemmin verkkosivuillaan (thl.fi).

Terveydenhuollon yksiköiden on laadittava toimintamalli alaikäisten EU-koronatodistusten tulostamiseen sekä tilattava alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuuden päivitys potilastietojärjestelmäänsä. Mikäli toiminnallisuus on otettu käyttöön, on huoltajien mahdollista saada todistus myös yli 10-vuotiaan alaikäisen puolesta Omakannasta. Mikäli toiminnallisuutta ei ole, alaikäinen lapsi voi käyttää Omakanta-palvelua itse ja katsoa palvelusta esimerkiksi koronatodistuksensa, jos hänellä on sähköiset tunnistautumisvälineet. Tarvittaessa terveydenhuollon tulee antaa todistus paperisena.

EU:n koronarokotustodistukseen uusia ominaisuuksia

Koronapassina toimivan EU:n rokotustodistuksen saavat nyt myös koronan sairastaneet, joilla on yksi rokotus. Todistusta voi käyttää koronapassina Suomessa ja matkustettaessa. Todistuksen kelpoisuus tulee tarkistaa kohdemaasta.

Jatkossa kolmannen koronarokotuksen saaneiden koronapassi on voimassa heti ilman 7 vuorokauden rokotussuojaviivettä.

Koronarokotustodistus EU:n ulkopuolella annetuista rokotuksista

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suosituksesta kunnat voivat myöntää EU:n koronarokotustodistuksia pyynnöstä henkilöille, jotka ovat saaneet EMA:n hyväksymän tai WHO:n hätätilannerokotteiden listalla olevan koronarokotteen EU:n ulkopuolisissa maissa tai suurlähetystöissä, jotka sijaitsevat Suomessa. (STM:n ohjauskirje 13.10.2021 (stm.fi)). EU-koronarokotustodistusten myöntäminen ja saatavuus Omakanta-palvelun kautta ulkomailla annetuista rokotuksista on edellyttänyt teknisiä muutoksia Kanta-palveluihin. Kanta-palveluissa on näiden todistusten myöntämiseen tekninen valmius.
EU:n ulkopuolisissa maissa saatujen koronarokotusten kirjaukset voidaan suorittaa Kansallisella tulostus- ja kirjaamispalvelulla (KTKP) (atostek.com).

EU:n koronarokotustodistusten myöntämiseen liittyvää toimintamallia luodaan kunnissa ja alueilla parhaillaan. Toimintamallin valmistelussa huomioitavia asioita:

  • Palvelukanavat ja viestintä
  • Todistuksen oikeellisuuden arviointi
  • Tietojen kirjaaminen Kansallisella tulostus- ja kirjaamispalvelulla (KTKP)

Kuntien julkisen terveydenhuollon toimijoiden tulee tiedottaa alueensa asukkaille, miten EU-koronarokotustodistuksen hakeminen ja myöntäminen on omalla alueella järjestetty.

Kun todistus ei muodostu tai siinä on väärää tietoa

Jotta EU:n koronatodistukset muodostuvat, jatkossakin on olennaista, että terveydenhuollossa kirjatut rokotustiedot ja testitulokset tallennetaan Kantaan kansallisten määritysten ja THL:n kirjaamisohjeiden mukaisesti.

Asiakasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä Kanta-palveluihin tai THL:ään. Tietojen korjauksesta vastaa terveydenhuollon toimija ja/tai potilastietojärjestelmätoimittaja. Jos organisaatiossa ei selviä syytä sille, miksi tiedot eivät näy potilaalle Omakannassa, järjestelmätoimittaja auttaa asian selvittämisessä ja tekee tarvittaessa häiriöilmoituksen Kanta-palveluille. Asiasta on tärkeää tiedottaa asiakastyötä tekeviä ammattihenkilöitä.

Koronarokotus- ja testitulostietojen laatu

Koronarokotusten ja -testitulosten tietojen laatua on mahdollista seurata palveluntuottajakohtaisesti:

Mikäli raportin perusteella laadun kanssa on ongelmia, tulee ensisijaisesti olla yhteydessä järjestelmätoimittajaan. Mikäli todistuksia ei muodostu, on asiasta syytä viestiä organisaation sisäisesti ja myös asiakkaille.

Lisätietoja