Sisältöjulkaisija

Apteekkien toimintaohje Kelan palveluihin liittyvissä häiriötilanteissa

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 02.02.2017 Kaikki tiedotteet

Apteekit ovat saaneet uuden päivitetyn ohjeen häiriötilanteissa toimimista varten. Valtakunnalliset ohjeet on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopiston apteekin, Suomen Apteekkariliiton, THL:n ja Kelan kanssa.

Uudessa ohjeessa on selkeät ohjeet, miten apteekeissa toimitaan erilaisissa häiriötilanteissa. Suurin uudistus on se, että ohje kattaa kaikki Kelan apteekkipalvelujen häiriötilanteet, ei vain sähköisen reseptin aiheuttamia häiriötilanteita. Kelan palveluista mukana ovat myös suorakorvaustietojen kyselypalvelu ja lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalvelu. Lisäksi on ohjeet annosjakelusta Reseptikeskuksen häiriötilanteessa.

Lähtökohtana on, että apteekkien henkilökunta tietää ja osaa toimia erilaisissa häiriötilanteissa ja että asiakas saa välttämättömän lääkehoidon.

Uusiin ohjeisiin voi tutustua Kanta-palvelujen Häiriötilanneohje-sivulla tai apteekkien Salkku-palvelussa. Ohje on saatavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.