Sisältöjulkaisija

Hyvinvointialueille lisäaikaa sosiaalihuollon 1. vaiheen asiakirjojen arkistoinnin lopettamiseen

Tiedote Kirjoitettu 13.05.2022 Kaikki tiedotteet

Hyvinvointialueet voivat tarvittaessa jatkaa sosiaalihuollon 1. vaiheen asiakirjojen arkistointia Kanta-palveluihin 31.8.2024 asti. Tämän jälkeen arkistoitavien asiakirjojen on täytettävä asiakastietolain vaatimukset.

Kela linjasi aiemmin, että 1. vaiheen mukaisten asiakirjojen tallennus Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon päättyy 31.12.2023. Tämän jälkeen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon on mahdollista tallentaa ainoastaan 2. vaiheen asiakirjoja sekä vanhoja asiakirjoja. Nyt Kela on tarkentanut linjaustaan hyvinvointialueiden osalta ja siirtymäaikaa on pidennetty.

Tulevilta hyvinvointialueilta saadun tilannekuvan ja palautteen perusteella todettiin, että osalla hyvinvointialueista olisi ollut merkittäviä haasteita pysyä alkuperäisessä aikataulussa. Tällöin reaaliaikainen asiakastietojen arkistointi saattaisi pahimmassa tapauksessa keskeytyä joillakin alueilla. Kela haluaa tukea hyvinvointialueiden valmistelua ja varmistaa, että asiakastietojen arkistointi Kantaan on turvattu myös muutosvaiheessa.

1. vaiheen asiakirjojen arkistointi mahdollista vuoden 2024 elokuun loppuun

Ne hyvinvointialueet, jotka arkistoivat tällä hetkellä 1. vaiheen asiakirjoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, voivat tarvittaessa jatkaa arkistointia elokuun 2024 loppuun asti.

Kun julkisen sosiaalihuollon liittymisvelvoite alkaa 1.9.2024, pitää kaikkien hyvinvointialueiden arkistoida asiakirjoja, jotka täyttävät asiakastietolain vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei 1. vaiheen tietosisältöjen arkistointi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ole sen jälkeen enää mahdollista.

Ole yhteydessä Kelaan, jos alueella on tarve arkistoida 1. vaiheen asiakirjoja vielä vuonna 2024

Mikäli hyvinvointialueella nähdään tarpeelliseksi jatkaa 1. vaiheen asiakirjojen arkistointia vielä vuoden 2024 puolella, pitää hyvinvointialueen ottaa yhteyttä Kelan Kanta-palveluihin: kanta@kanta.fi.

Hyvinvointialueen pitää toimittaa Kelalle suunnitelma, joka sisältää aikataulun sellaisen asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta, joka täyttää asiakastietolain liittymisvelvoitteen vaatimukset. Kela ja hyvinvointialue käyvät tarvittaessa suunnitelman läpi yhdessä.

Arkiston käyttöönotto 1. vaiheen mukaisella tietojärjestelmäprofiililla päättyy 2022 lopussa

Uusi linjaus ei vaikuta 1. vaiheen mukaisella asiakastietojärjestelmällä liittymisen aikatauluun. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on mahdollista ottaa käyttöön 1. vaiheen mukaisella tietojärjestelmäprofiililla vuoden 2022 loppuun asti.

1.1.2023 eteenpäin liittyminen on mahdollista vain asiakastietojärjestelmillä, jotka tukevat arkiston 2. vaiheen ja asiakastietolain vaatimusten mukaisia asiakirjoja ja toimintoja. Asiakastietolain liittymisvelvoitteen mukaiset tietojärjestelmäprofiilit julkaistaan toukokuussa 2022.

Liittymisvelvoitteen mukainen tietojärjestelmä pitää olla käytössä hyvinvointialueilla ja niiden lukuun toimivilla yksityisillä sosiaalihuollon palvelunantajilla viimeistään 1.9.2024.

Lue lisää