Sisältöjulkaisija

Kanta.fi on kolmanneksi arvostetuin suomalainen verkkobrändi

Tiedote Kirjoitettu 13.02.2019 Kaikki tiedotteet

Taloustutkimus on julkaissut Verkkobrändien arvostus Suomessa 2018 -tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa tarkasteltiin tunnetuimpia suomalaisia ja ulkomaisia verkkobrändejä.

Kanta.fi oli vuonna 2018 kolmanneksi arvostetuin suomalainen verkkobrändi lähes 100 tunnetuimman suomalaisen verkkobrändin joukossa. Sijoitus pysyi samana edellisvuodesta. Kantaa paremmin sijoittuivat edellisen vuoden tapaan YleAreena ja Ilmatieteen laitos. Muista vahvoista verkkobrändeistä poliisi.fi oli kuudes, vero.fi seitsemäs ja kela.fi kahdestoista. 

Tutkimuksen mukaan Kanta.fi-sivustoa käyttää ainakin silloin tällöin yli puolet (54 %) internetiä viikoittain käyttävistä suomalaisista. Käyttäjien määrä lisääntyi selvästi edellisvuodesta. 

Kanta.fin käyttäjäryhmissä korostuvat naiset, yli 60-vuotiaat, 40 001 – 60 000 euroa vuodessa tienaavat, Etelä-Suomessa asuvat, päivittäin sosiaalista mediaa käyttävät ja ostoksissaan vastuullisuuden huomioivat. 

Kanta.fin arvostusindeksi oli 52, mitä voi pitää hyvänä tuloksena. Arvostus pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna. Yli 70 % kanta.fin tuntevista antoi palvelulle vähintään hyvän arvosanan.  

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 62. Käyttäjien tyytyväisyys pysyi samana edellisvuodesta. Tyytyväisiä käyttäjiä kanta.fillä on runsaasti: puolet käyttäjistä antoi palvelulle erittäin hyvän arvosanan.

Kanta.fille hyvän tai erinomaisen arvosanan antaneiden vastaajien määrä lisääntyi selvästi edellisvuodesta. Myös tunnettuus parani selvästi edellisvuodesta. Puolet sivustolle arvosanan antaneista voisi suositella sitä muille.

Sanapilvi syistä, miksi vastaajat suosittelisivat kanta.fi:tä.

Kanta.fi-sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä kehitetään koko ajan. Kehityksessä kuunnellaan myös sivuston käyttäjien mielipiteitä ja ehdotuksia. 

Tutkimuksessa selvitettiin verkkobrändien tunnettuutta, arvostusta ja suositteluhalukkuutta suomalaisten internetin käyttäjien keskuudessa. 

Tutkimusaineisto kerättiin kolmiosaisella tutkimuksella Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Vastaajia oli tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 3 153, toisessa 3 026 ja kolmannessa 1 967. Otos edusti suomalaisia internetin käyttäjiä sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen.

 

Linkki Taloustutkimuksen uutiseen