Sisältöjulkaisija

Kanta – helpompi hymyillä

Tiedote Kirjoitettu 18.12.2017 Kaikki tiedotteet

Suun terveydenhoidon toimijoiden mukaantulo Kanta-järjestelmään parantaa potilaiden hoidon tasoa niin hammaslääkärin tuolissa kuin myös muilla terveydenhoidon aloilla.

Tällä hetkellä Kantaan liittyneiden suun terveydenhoidon yksityisten toimijoiden määrä on perusterveydenhoitopalveluita tarjoavia lääkäriasemia ja sairaaloita pienempi, mutta tilanne on nopeasti kohentumassa.

“Varmasti jo vuoden loppuun mennessä mukaan on tullut useita uusia toimijoita”, Tiimihammaslääkärit Oy:n hammaslääkäri Timo Mynttinen arvioi. Hammaslääkäriasema Kouvolan Hammastiimiin kuuluva lääkäriasema oli ensimmäinen Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon liittynyt suun terveydenhoidon toimija. Klinikka liittyi järjestelmään toukokuussa 2017.

Mynttinen näkee, että suun terveydenhoidon ammattilaisten mukaantulo Kantaan auttaa merkittävästi parantamaan hammashoidon tasoa.

Keskeinen parannus on, että suun terveydenhoito kytketään potilastietojen osalta tiiviimmin osaksi muuta hoitoa. Siten Kantaan liittyneet suun terveydenhoidon toimijat voivat helpommin hyödyntää hoidossa myös muiden hoitotahojen kerryttämää tietoa. Hammashoidon tiedoista on samalla tapaa hyötyä myös muilla terveydenhoidon aloilla.

“Toisinaan käy niin, että potilas ei muista kaikkea hoitohistoriaansa ja terveydentilaansa liittyviä asioita. Olemme Kannan kautta voineet muutamissa tapauksissa hakea tarkentavaa tietoa potilaan terveydentilasta.”

Toinen merkittävä hyöty on tietojen nopea saanti silloin, kun potilas tulee akuuttiin hoitoon.

“Näissä tilanteissa potilastiedot saadaan kätevästi hoidon avuksi. Potilasturvallisuus ja myös potilasystävällisyys lisääntyvät.”

Kolmas hyöty on sujuvampi hammashoito oman hoitoalueen ulkopuolella.

“Tähän mennessä vieraalla paikkakunnalla tehtävää hoitoa varten on jouduttu tilaamaan hoitotietoja paperimuodossa. Nyt tiedot saadaan heti, kunhan asiakas on antanut suostumuksensa sähköisten tietojen luovutukseen.”

“Tiimihammaslääkäreiden vastaanotolla onkin aktiivisesti informoitu asiakkaita sähköisten potilastietojen merkityksestä ja samalla kerätty potilaiden suostumuksia potilastietojen kirjaamiseksi sähköiseen muotoon Kantaan.”

Omakannasta tiedot omista hammaslääkärikäynneistä näkee sitä mukaan, kun suun terveydenhoidon toimija on liittynyt mukaan Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon.