Sisältöjulkaisija

Koronarokotusten tiedot on tärkeää saada Omakantaan

Tiedote Kirjoitettu 25.01.2021 Kaikki tiedotteet

Koronarokotukset ovat käynnistyneet, ja koronatestaus jatkuu koko maassa. Jotta kansalainen saa koronaa koskevat tietonsa helposti ja ajantasaisesti Omakannasta, tarvitaan pikaisia kansallisia toimenpiteitä, toteaa Kelan hallitus. Kela on valmis tiiviiseen yhteistyöhön.

Suomen väestö rokotetaan laajasti koronavirusta vastaan, ja testaus jatkuu vilkkaana. Kela pitää erittäin tärkeänä, että kansalainen löytää omat rokotustietonsa ja testituloksensa sujuvasti Omakannasta. Omakanta on kansalaisille tuttu palvelu, josta voi katsoa omia terveystietojaan.

– Rokotustodistuksen ja testitulosten on oltava helposti saatavilla eri käyttötarkoituksiin, kuten matkustamista varten. Luonteva paikka näille tiedoille olisi Omakanta, jossa tiedot pysyvät tallessa ja kulkevat mukana, Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas sanoo.

Tällä hetkellä kaikkialla terveydenhuollossa ei ole käytössä sellaisia tietojärjestelmiä, joilla koronatestien ja -rokotusten tiedot saataisiin Omakantaan riittävällä tarkkuudella.

Terveydenhuolto tarvitsee kansallista tukea

Julkisuudessa on ollut esillä kansallinen rokotusrekisteri, jonne terveydenhuolto kirjaa rokotustiedot. Rokotusrekisterin tiedot eivät kuitenkaan siirry Omakantaan eikä se vastaa kattavasti terveydenhuollon tarpeisiin. Sen sijaan rekisteriin tarvittavat tiedot voitaisiinkin kerätä Kannan kautta. Näin kertakirjaaminen terveydenhuollossa toteutuisi ja tietoa voitaisiin hyödyntää monipuolisesti.

Kansalaisen kannalta on tärkeää, että koronarokotukset tulevat näkyviin Omakannan Rokotukset-otsikon alle. Terveydenhuollon tulee siis paitsi huolehtia tietojen kirjaamisesta Kantaan potilastietojärjestelmänsä kautta myös huolehtia kirjaamisesta oikeassa muodossa jatkokäyttöä varten. Tähän tarvitaan kansallista tukea.

Yhteisiä ratkaisuja kaivataan pikaisesti

Kantaan kertyvän tiedon pohjalta voitaisiin tuottaa myös rokotus- ja testitodistukset, jos kansallisesti näin linjataan. Tästä tarvitaan nopeita päätöksiä. Euroopan komissio ja WHO valmistelevat parhaillaan kansainvälisiä linjauksia, ja Suomi on työssä mukana. Valmistelua tulee samalla edistää kansallisesti nopeaan tahtiin.

– Koronatestaus ja -rokotukset koskevat kaikkia Suomen asukkaita. Meidän on yhdessä varmistettava, että kansalainen saa itseään koskevat tiedot sujuvasti tutusta Omakannasta, Kiukas painottaa.

Ratkaisut koronarokotusten ja -testitulosten tietojen sujuvaan kulkuun on etsittävä nopeasti yhdessä. Kela on valmis yhteistyöhön ja pikaisiin toimenpiteisiin.

Lue lisää

Kelan hallitus: Koronarokotusten tiedot on tärkeä saada Omakantaan (kela.fi)