Sisältöjulkaisija

Koronarokotusten tiedot on tärkeä kirjata oikein terveydenhuollossa

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 21.12.2020 Kaikki tiedotteet

Rokotusten kirjaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota nyt, kun väestöä valmistaudutaan rokottamaan koronavirusta vastaan. Oikein kirjattuina tiedot näkyvät myös kansalaiselle Omakannassa.

Terveydenhuollossa valmistaudutaan antamaan väestölle laajasti rokotuksia koronaviruksen torjumiseksi. Rokotustiedot tallennetaan kansalliseen rokoterekisteriin ja potilastietojärjestelmän kautta Kanta-palveluihin.

Sekä kansalaisen että terveydenhuollon ammattilaisen kannalta on tärkeää, että tiedot kirjataan terveydenhuollon järjestelmiin oikeassa muodossa. Näin ne näkyvät rokotekoosteen avulla ammattilaisille, ja kansalainen näkee tietonsa ajantasaisesti Omakannasta.

On mahdollista, että jatkossa koronarokotusta edellytetään esimerkiksi toiseen maahan matkustavilta. Myös tämän vuoksi on varmistettava, että rokotustiedot tulevat näkyviin Omakantaan.

Järjestelmien on oltava ajan tasalla, jotta tiedot näkyvät Kanta-palveluissa

Rokotustietojen tallentaminen Kantaan on jo mahdollista. Terveydenhuollon organisaation tulee varmistaa, että se kirjaa rokotustiedot potilastietojärjestelmään rakenteisesti vuoden 2016 määrittelyjen mukaisella tietosisällöllä. Terveydenhuollolla on oltava tätä varten käytössään käyttötarkoitukseen soveltuva tietojärjestelmän versio. Osa järjestelmistä onkin jo tältä osin kunnossa.

Kela ja THL ovat pilotoineet yhdessä kansallisen rokotusrekisteritietojen keräämistä Kanta-palvelujen kautta. Kantaan tallentuvien rokotustietojen kattavuudessa on kuitenkin havaittu puutteita, koska kaikki järjestelmät eivät vielä tue vuoden 2016 määrittelyjä. 

Terveydenhuollon organisaatioiden on tärkeää huolehtia vuoden 2016 määrittelyjä tukevan järjestelmän käyttöönotosta, jotta rokotustiedot sekä näkyvät oikein Omakannassa että kertyvät Kannan kautta kansalliseen seurantaan.

Kansallinen seuranta on tärkeää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa ja arvioi rokotusten tehoa ja turvallisuutta sekä rokotusten toteutumista valtakunnallisen rokotusrekisterin avulla. Tiedot rekisteriin saadaan tällä hetkellä Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo).

Rokotusten vaikuttavuuden seuranta edellyttää, että THL saa ajantasaisesti rokotustiedot perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta ja erikoissairaanhoidosta sekä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Tiedot jokaisesta annetusta rokoteannoksesta on tallennettava rakenteisesti sähköiseen potilastietojärjestelmään. Rokotustiedon automaattisesta tiedonsiirrosta kansalliseen rokotusrekisteriin on huolehdittava.

Lisätietoja: