Sisältöjulkaisija

Omakanta koetaan hyväksi palveluksi – asiakaskokemus Suomen huipputasoa

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 19.5.2018 Kaikki tiedotteet

Omakanta-palvelun asiakaskokemuksia on tutkittu sekä Kanta-palvelujen että Taloustutkimuksen tutkimuksissa. Molemmissa tutkimuksissa palvelu arvioitiin hyväksi tai erittäin hyväksi.

Omakannan asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 9.–22.4.2018 Omakannan uloskirjaussivulla. Vastauksia tuli yhteensä 531 kpl.

93 % vastaajista arvioi Omakannan hyväksi tai erittäin hyväksi. 80 % vastaajista piti kyseistä Omakanta-käyntiä onnistuneena.

20 % piti käyntiä epäonnistuneena mm. siksi, että terveystietoja ei ollut vielä näkynyt Omakannassa tai reseptiä ei ollut uusittu.

Parhaina ominaisuuksina pidettiin resepti- ja terveystietojen näkemistä, reseptien uusimista, palvelun helppokäyttöisyyttä ja terveystietojen löytymistä helposti.

Omakanta näyttää samat tiedot mitkä on tallennettu terveydenhuollon potilasjärjestelmiin.  Ylivoimaisesti eniten toivottiin parannuskohteeksi terveystietojen nopeampaa tallennusta. Muitakin hyviä parannusehdotuksia saatiin toiminnan kehittämiseksi. Parannusehdotukset käydään huolella läpi ja harkitaan niiden toteuttamismahdollisuuksia.

Asiakaskokemukset ylipäätään nettipalveluista ovat Taloustutkimuksen mukaan varsin hyviä

Asiakaskokemukset julkisten palveluntarjoajien netissä toimivista sähköisistä palveluista ovat keskimäärin varsin hyvät. Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan Poliisin sähköiseen Passi- ja henkilökorttihakemus -palveluun sekä Omakanta-palveluihin.

Taloustutkimus tutki alkuvuoden aikana julkisten palvelutarjoajien netissä toimivien sähköisten palveluiden tuntemista, käyttöä, mielikuvia sekä suositteluhalukkuutta. Sähköisistä palveluista selvitettiin mielikuvat kokonaisuutena ja ominaisuuksittain: palveluiden löydettävyys, asioinnin helppous, ohjeiden löydettävyys, ohjeiden selkeys/ymmärrettävyys sekä halu käyttää palvelua uudelleen. Mukana oli yhteensä 26 erilaista sähköistä palvelua. Palvelun tarjoajat ovat Kanta, Kela, Poliisi, TE-palvelut, Trafi, Tulli ja Verohallinto.

Tutkimuksesta käy ilmi, että Kannan kaikki kolme sähköistä palvelua (Omien reseptitietojen katselu, Omien reseptitietojen uusimispyynnön lähettäminen ja Omien hoitotietojen katselu) pärjäävät hyvin kaikissa mitatuissa tekijöissä. Kanta on siis kokonaisuudessaan onnistunut luomaan käytettyjen mittarien mukaan varsin onnistuneen sähköisen asiakaskokemuksen.

Tulokset perustuvat Taloustutkimuksen tammi–helmikuussa 2018 tekemään Suomi Tänään – Sähköisen asioinnin kokemukset -tutkimukseen, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä julkisista palveluntarjoajista. Tutkimukseen vastasi lähes 3 500 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.

Lue lisää Taloustutkimuksen uutisesta