Sisältöjulkaisija

Omat terveystiedot näkyvät jatkossa yhteenvetoina Omakannassa – tiedot löytyvät aiempaa helpommin

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 22.2.2021 Kaikki tiedotteet

Terveystietoja koostetaan yhteenvetoihin vähitellen sitä mukaa kuin terveydenhuollossa kirjataan tiedot Kanta-palveluihin vaadittavalla tavalla. Esimerkiksi kaikkia vanhoja rokotustietoja ei yhteenvedoista löydy.

Keskeisiä terveystietoja, joista tiedot kootaan jatkossa yhteen, ovat

 • diagnoosit
 • kuvantamistutkimukset
 • laboratoriotutkimukset
 • fysiologiset mittaukset
 • riskitiedot 
 • rokotukset
 • toimenpiteet. 

Uudistus on tullut voimaan vaiheittain alkuvuoden 2021 aikana – viimeisimpinä osioina Omakantaan ovat tulleet toimenpiteet, diagnoosit ja mittaukset 18.2.

Mikä Omakannassa on muuttunut?

 • Omakannan valikkoon on tullut neljä uutta osiota: Diagnoosit, Mittaukset, Rokotukset ja Toimenpiteet. 
 • Uusissa osioissa tiedot näytetään oletuksena viimeisimmän vuoden ajalta. Vanhempia tietoja voi hakea päivämäärähaku-toiminnolla.
 • Terveydenhuollossa uudistetaan tutkimusten tallentamista, minkä vuoksi tutkimusten näyttäminen myös Omakannassa uudistuu. Jos terveydenhuollon palveluyksikkö kirjaa tutkimuksia jo uudella tavalla, näkyvät ne Omakannassa tutkimuksen nimen mukaan. Vanhalla tavalla kirjatut tutkimukset näkyvät Omakannassa edelleen käynnin ajankohdan mukaan.
 • Kriittiset riskitiedot -osion nimi on muuttunut Riskitiedot-osioksi. Myös tässä osiossa tiedot näytetään oletuksena viimeisimmän vuoden ajalta.

Tietojen esittämistapa ei muutu heti kaikkien tietojen osalta

Omakannan yhteenvetoihin kertyy tietoja vähitellen sitä mukaa kuin Kanta-palveluihin tallennetut tiedot on kirjattu terveydenhuollossa uudella tavalla. Vasta osalla terveydenhuollon organisaatioista on jo nyt käytössään potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa tämän. 

Kanta-palveluihin aiemmin arkistoiduista keskeisistä terveystiedoista yhteenvetoihin on poimittu mm. diagnoosit ja riskitiedot. Vanhoissa potilasasiakirjoissa tiedot esimerkiksi rokotuksista voi olla kirjattu vain asiakirjan tekstiin, jolloin niitä ei voi näyttää yhteenvedoissa. 

Vanhalla tavalla tallennetut tiedot näkyvät edelleen Terveystiedot-osiossa käynnin teksteissä, ja tietoja voi hakea mm. Aihe-haulla. Myös uudella tavalla kirjatut tiedot näkyvät jatkossa yhteenvetojen lisäksi käyntikohtaisissa tiedoissa.

Miten tiedot näkyvät Omakannan yhteenvedoissa?

Esimerkki: Eeva on saanut jäykkäkouristusrokotteen terveyskeskuksessa huhtikuussa 2019. Rokotus näkyy Eevalle rokotuspäivämäärän mukaisesti Omakannan Rokotukset-osion alaosassa. 

Eeva saa koronarokotteen ja sen tehosteen samassa terveyskeskuksessa maaliskuussa 2021. Nämä rokotukset näkyvät Rokotukset-osiossa aiheen mukaisesti vain yhtenä rivinä Rokotukset-otsikon alla. Eeva voi katsella koronarokotuksiaan koskevia tarkempia tietoja klikkaamalla rokotuksen aihetta. 

Erilainen näyttötapa vuosien 2019 ja 2021 rokotteiden välillä johtuu siitä, että Eevan terveyskeskuksessa on rokotuskertojen välillä otettu käyttöön uudenlainen tapa kirjata potilastietoja.

Uusi ominaisuus hyödyttää myös terveydenhuoltoa

Tietojen koostaminen parantaa potilasturvallisuutta, kun oleellinen tieto löytyy terveydenhuollossa helposti ja hoitopäätökset voidaan perustaa ajantasaiseen tietoon. Yhteenvetotietojen näyttäminen terveydenhuollolle edellyttää kuitenkin, että potilaalla on voimassa oleva Kanta-suostumus potilastietojensa luovutukseen. 

Jotta yhteenvetotietoja voitaisiin hyödyntää terveydenhuollossa, pitää osaan potilastietojärjestelmistä tehdä muutoksia.

Lisätietoja

Asiakaspalvelu kansalaisille: asiakaspalvelu@kanta.fi