Sisältöjulkaisija

Potilastiedon arkisto säilyttää ja välittää tietoa

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 27.11.2017 Kaikki tiedotteet

Suurimmalla osalla potilaista on kertynyt tietoja Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon jo vuodesta 2012. Jo yli 2,2 miljoonaa kansalaista on käynyt katsomassa omia tietojaan.

Potilastiedon arkisto on aktiivikäytössä oleva terveydenhuollon tietojärjestelmä, jonne terveystiedot kootaan. Potilastiedon arkistoa käytetään erilaisilla käyttöliittymillä. Terveydenhuolto käyttää Potilastiedon arkistoa potilastietojärjestelmällä, joita on useampia Suomessa. Kansalainen puolestaan näkee Potilastiedon arkiston tietoja Omakannan kautta. 

Potilastiedon arkisto toimii keskeisessä roolissa tietojen välittämisessä terveydenhuollon palveluntuottajien kesken. Aiemmin käytettävyydessä on ollut ongelmana, että tietoja ei ole ollut riittävissä määrin ja riittävän pitkältä ajalta tallennettuna. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa Potilastiedon arkistoon on kertynyt jo paljon aineistoa, suurimmalla osalla potilaista terveystiedot ovat tallentuneet palveluun vuodesta 2012 eteenpäin.

Myös terveydenhuollon järjestelmät ovat kehittyneet. Tiedot tallentuvat Potilastiedon arkistoon teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirrettävyyden järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta eri terveydenhoidon yksiköissä.

Potilastiedon arkisto mahdollistaa potilastietojen saumattoman kierron lääkäriltä potilaille ja toisille lääkäreille. Tämä on mahdollista, kun lääkärit kirjaavat tiedot potilastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkistosta tiedot välittyvät puolestaan Omakantaan, mistä jokainen voi lukea omat terveystietonsa. Omakantaan kansalainen voi myös tallentaa hoitotahdon ja elinluovutustahdon.

Omakanta mahdollistaa paremman näkyvyyden potilaalle tämän hoitotietoihin, mikä on otettu tervetulleesti vastaan. Jo yli 2,2 miljoonaa kansalaista on käynyt katsomassa omia tietojaan Omakannasta. Lääkäri voi puolestaan hyödyntää Potilastiedon arkistoa katsomalla potilaan aiempia hoitotietoja potilastietojärjestelmän avulla, jolloin potilastapaaminenkin sujuu jouhevammin. Kansalaiset osin jo odottavatkin, että ammattilainen näkee potilastietojärjestelmän kautta aiemmat hoitotiedot.

Potilastiedon arkiston kehityskohteina ovat vielä muun muassa Potilastiedon arkiston aktiivisempi hyödyntäminen terveydenhuollon palveluntuottajien toimesta sekä kansalaisten tietoisuuden kasvattaminen Kanta-palveluista. Jotta tieto saadaan välitettyä eri terveydenhuollon yksiköstä toiseen, myös loput yksityiset terveydenhuollon organisaatiot tulisi saada Kanta-palvelujen piiriin. Potilas voi osaltaan parantaa palvelun toimivuutta hyväksymällä potilastietojensa luovutuksen Omakannan kautta tai kirjallisesti terveydenhuollossa.

Potilastiedon arkisto mahdollistaa sekä lääkäri-potilas -tiedonkulun että tietojen nopean ja mutkattoman siirtymisen eri terveydenhoidon tarjoajien välillä. Digitaalisissa järjestelmissä tieto säilyy ja välittyy.

Lisätietoja

Potilastiedon arkisto
Omakanta