Sisältöjulkaisija

Resepti-palvelun kysely sote-organisaatioiden tietosuojavastaaville ja itsenäisille ammatinharjoittajille on julkaistu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 17.1.2023 Kaikki tiedotteet

Kelan Kanta-palvelut laatii yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Resepti-palvelun tietosuojakyselyn.

Tietosuojakyselyn tulosten avulla tarkennetaan kokonaiskuvaa tietosuojatyön toteutumisesta sote-toimialalla. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös tietosuojasääntelyä koskevan ohjemateriaalin laatimisessa ja ohjaustyössä.

Lisäksi Kanta-palvelut saa yleiskuvan, miten apteekit, sote-palvelunantajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat toteuttavat reseptitiedon käsittelyä.

Kyselyyn vastaamisen yhteydessä asiakasorganisaatiot voivat samalla arvioida tietosuojaperiaatteiden toteutumista omassa toiminnassaan.

Kyselyyn vastaaminen

Linkki kyselyyn on lähetetty sähköpostitse sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan ja apteekin tietosuojavastaavalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle, jolla on tietosuojavastaavan rooli Kanta-palvelujen asiakasrekisterissä.

Jos et ole saanut kyselyä sähköpostitse, otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi, jotta voimme lähettää kyselyn sinulle vastattavaksi.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti suomeksi tai ruotsiksi. Vastausaikaa on 10.2.2023 asti.

Kela lähettää asiakasorganisaatioille digitaalisen kyselyn sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (784/2021) 4 ja 14 §:ien ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 18 ja 24 §:ien perusteella.

Lisätiedot