Sisältöjulkaisija

Reseptin tietosuoja-asioita koskeva vuosittainen kysely on nyt julkaistu selvityspyyntönä

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 18.1.2019 Kaikki tiedotteet

Reseptikeskuksen tietojen käsittelyä sekä muita reseptin tietosuojaan liittyviä asioita koskeva kyselymuotoinen selvityspyyntö on nyt julkaistu ja lähetetty vastaajille. Vastausaikaa on 8.2.2019 asti.

Resepti-palveluun liittyneet apteekit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat, mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat, ovat velvollisia seuraamaan ja valvomaan Reseptikeskuksen tietojen käsittelyä omalta osaltaan. (Kanta-palvelujen sähköisestä asiointipalvelusta, Kanta Ekstranetistä, löytyy tätä tarkoitusta varten valvontaohje; Kanta Ekstranet > Tietosuoja.)

Näiden toimijoiden tulee antaa Kelalle vuosittain selvitys suorittamastaan seurannasta ja valvonnasta sekä muista reseptin tietoturvan ja tietosuojan edistämiseen ja ylläpitoon liittyvistä menettelytavoista.

Selvitys annetaan vastaamalla kyselymuotoiseen selvityspyyntöön. Kela toteuttaa kyselyn vuosittain yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Aiemmin tietosuojakyselynä tunnettu kysely julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa selvityspyynnön nimellä raportointivelvoitteesta muistuttamiseksi.

Selvityspyyntöön vastaa Resepti-palveluun liittyneen apteekin tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan tietosuojavastaava. Linkki selvityspyyntöön on lähetetty sähköpostitse sille henkilölle, jonka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantaja tai apteekki on Kanta Ekstranetissä ilmoittanut tietosuojavastaavaksi.

Selvityspyyntöön voi vastata ainoastaan lähetetyn linkin kautta sähköisesti. Vastata voi suomeksi tai ruotsiksi. Vastausaikaa on perjantaihin 8.2.2019 asti.

Selvityspyyntöön liittyvät kysymykset ja palautteet voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kanta@kanta.fi.