Sisältöjulkaisija

Sosiaalihuollon henkilörekisterit yhdistyvät sosiaalihuollon asiakasrekisteriksi – muutokset tietojärjestelmiin tehtävä ennen 1.11.

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 23.09.2021 Kaikki tiedotteet

Kaikki Kanta-palvelujen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavat asiakirjat arkistoidaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin 1.11.2021 alkaen. Sosiaalihuollon ilmoitusrekisteri poistuu käytöstä.

Asiakastietolain uudistamisen yhteydessä tehtiin muutoksia myös lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015). Muutoksen myötä sosiaalihuollon ilmoitusrekisteri poistuu käytöstä ja jatkossa kaikki sosiaalihuollon asiakasasiakirjat tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Sekä uusi asiakastietolaki että sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain muutokset astuvat voimaan 1.11.2021.

Tämä tarkoittaa, että marraskuun alusta alkaen sosiaalihuollossa kirjattavat henkilön palveluntarpeen selvittämiseksi tehdyt ilmoitukset ja pyynnöt sekä niiden käsittelyyn liittyvät tiedot tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Jos asiakasasiakirja yritetään tallentaa sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin lakimuutoksen tultua voimaan, ei asiakirjan tallennus onnistu.

Asiakirjat, jotka on tallennettu ilmoitusrekisteriin ennen 1.11.2021, säilyvät ilmoitusrekisterissä myös jatkossa. Jos kuitenkin aiemmin ilmoitusrekisteriin tallennettuun asiakirjaan tehdään muutoksia ja siitä tallennetaan uusi versio lakimuutoksen jälkeen, tulee asiakirja tallentaa sosiaalihuollon asiakasrekisteriin.

Muutokset asiakastietojärjestelmiin tehtävä ennen marraskuuta

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon tallennettavien asiakirjojen rekisterityyppiä kuvaavaan metatietoon on tehtävä muutoksia, jotta asiakirjat arkistoituvat sosiaalihuollon asiakasrekisteriin lakimuutoksen astuttua voimaan. Uusi versio asiakirjan rekisterityypin ilmaisevasta luokituksesta julkaistaan Koodistopalvelussa lokakuun aikana. Järjestelmätoimittajien tulee tehdä tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmiinsä viimeistään 31.10.2021. Muutoksia ei tarvitse yhteistestata.

Sosiaalihuollon palvelunantajan tulee tarvittaessa olla yhteydessä tietojärjestelmätoimittajaansa, jotta varmistetaan asiakirjojen arkistoituminen lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoa