Sisältöjulkaisija

STM: Asetusluonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksista sekä potilasasiakirja-asetuksen muutoksista lausuntokierrokselle

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 20.9.2021 Kaikki tiedotteet

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksia asiakastietoihin. Samalla pyydetään lausuntoja potilasasiakirja-asetuksen muutoksista.

Lausuntokierros päättyy 27.10.2021

Asetukset perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki, 784/2021). Laki tulee voimaan 1.11.2021.

Käyttöoikeuksien on perustuttava asiakastietolain 15 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun asiakas- ja potilastietoja käsittelevän henkilön työtehtävään ja annettavaan palveluun siten, että henkilöllä on käyttöoikeus vain työtehtävissään tarvitsemiinsa välttämättömiin asiakastietoihin, joihin hänellä on tiedonsaantioikeus.

Asiakastietolain 15 §:n 2 momentin mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään, mitä tietoja ammattihenkilöt ja muut asiakastietoja käsittelevät henkilöt työtehtävänsä ja annettavan palvelun perusteella saavat enintään käyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta infotilaisuuden 27.9.2021 klo 13-15.

Lisätietoa