Sisältöjulkaisija

THL:n määräys tarkentaa Sote-tietojärjestelmien sertifioinnin menettelytapoja

Tiedote - Järjestelmäkehittäjät Kirjoitettu 31.03.2022 Kaikki tiedotteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut määräyksen, joka täsmentää aiemmin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointia koskevia määräyksiä.

Määräyksessä kuvattu menettely on tarkoitettu tietojärjestelmille, joiden aiemman lain nojalla myönnetty vaatimustenmukaisuustodistus on vanhentunut tai vanhenemassa.

Määräyksellä varmistetaan, että tietojärjestelmän tietoturvallisuusvaatimukset on hyväksytysti sertifioitu. Kesken olevat yhteistestaukset on suoritettava loppuun ja myös yhteistestatulle tietojärjestelmäversiolle on suoritettava tietoturvallisuuden arviointi vuoden 2022 aikana.

Määräys on tarkoitettu väliaikaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja THL:n määräysten voimaantulokaudella. Määräys on valmisteltu viranomaisyhteistyössä THL:n, Valviran ja Kelan Kanta-palvelujen kanssa.

Lue lisää