Sisältöjulkaisija

Tiedote Kanta-palvelujen käyttömaksuista vuonna 2017

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 02.01.2017 Kaikki tiedotteet

Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut peritään Kanta-palveluihin liittyneiltä palvelujen antajilta ja apteekeilta.

Kanta-palvelujen käyttömaksut vuonna 2017

Apteekeilta perittävä käyttömaksu on 0,045 € / toimitettu resepti.
Julkiselta terveydenhuollolta perittävä käyttömaksu on 1,908 € kutakin kunnan asukasta kohti.
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,331 € /laadittu sähköinen lääkemääräys.

Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa.  

 

laskutusjakso

eräpäivä

Apteekit

1.1.- 30.6.2017

30.9.2017

 

1.7. - 31.12.2017

28.2.2018

Julkinen terveydenhuolto

kahdessa tasasuuruisessa erässä

30.3.2017

 

kahdessa tasasuuruisessa erässä

31.12.2017

Yksityinen terveydenhuolto

1.1. - 30.6.2017

31.8.2017

 

1.7. - 31.12.2017

28.2.2018

 

Kelaimen maksu vuonna 2017

Jos lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeuteensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta, Kelaimen käytöstä ei peritä maksua.

Jos lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen itsenäisenä ammatinharjoittajana tai terveydenhuollon organisaatiossa, Kelaimen kuukausihinta on 120 €. Laskutuksen perusteena käytetään kokonaisia käyttökuukausia.  Lisäksi peritään yksityiseltä terveydenhuollolta yllä mainittu 0,331 € /laadittu sähköinen lääkemääräys. Palvelusta laskutetaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti.

Maksuilla katetaan Kanta-palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset

Potilaan tiedonhallintapalvelun ja valtakunnallisen arkistointipalvelun ylläpidosta sekä niihin liittyvistä varmennepalveluista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan niitä käyttäviltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävillä maksuilla.

Sähköisen lääkemääräyksen ja sen toimitustietojen tallentamisesta, varmentamisesta sekä reseptikeskuksen, reseptiarkiston ja lääketietokannan tietojen käytöstä peritään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten määrää vastaava maksu. Laadittu sähköinen lääkemääräys tarkoittaa yhtä määrättyä lääkettä.

Käyttömaksuna laskutetaan myös mitätöidyt sähköiset lääkemääräykset.
Käyttömaksun suuruudesta määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista (911/2016).

Muuta

Vuoden 2017 käyttömaksut perustuvat palvelujen käytön ennusteeseen.

Vuoden 2016 liikaa perityt käyttömaksut otetaan huomioon vuoden 2018 maksuasetuksen valmistelun yhteydessä.

Laskutusosoite on poimittu Kanta-palvelujen asiakasrekisteristä. Tarvittaessa voitte päivittää laskutus- ja muut yhteystiedot Kanta-palvelujen Ekstranetin kautta, http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille.

Kanta Ekstranetissä on saatavissa laskuerittelyt yksityiselle terveydenhuollolle.
Kela, Kanta-palvelut

Lisätietoja:

Maksuasetus

asiakaspalvelu@kanta.fi