Sisältöjulkaisija

Tutkimustulos julkaistu: Omakannan käyttäjät ovat äärettömän tyytyväisiä palveluun

Tiedote - Kansalaiset Kirjoitettu 04.11.2016 Kaikki tiedotteet

Itä-Suomen yliopisto on julkaissut ensimmäisen tieteellisen tutkimuksen Omakannan tunnettuudesta, sen käytöstä ja käyttöön liittyvistä kokemuksista. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen projektia, jossa tutkitaan sähköisen reseptin käyttöönototon vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen.

Tutkimuksesta selviää, että yleisimmin Omakannan tunsivat nuoret, hyvin koulutetut, reseptilääkkeitä säännöllisesti käyttävät ja asiakkaat, joille oli kerrottu sähköisestä reseptistä riittävästi.

Tutkimusryhmän vetäjän professori Riitta Ahosen mukaan: ”Käyttäjät ovat äärettömän tyytyväisiä, mutta iso joukko lääkkeiden käyttäjistä ei palvelua vielä käytä tai halua käyttää. Kansanvälisesti Omakanta on ainutlaatuinen, samanlaisia kansallisia verkkopalveluita ei juurikaan ole.”

97 % Omakannan käyttäjistä koki, että palveluun kirjautuminen on helppoa ja vaivatonta. Palvelun näkymää pidettiin selkänä ja ymmärrettävänä. Enemmistö eli 94 % oli sitä mieltä, että Omakannasta saa hyvän kokonaiskuvan omasta lääkityksestään. 93 % koki, että palvelusta on helppoa seurata resepteissä jäljellä olevaa lääkemäärää ja 81 % oli sitä mieltä, että Omakannasta on helppo tarkistaa, onko resepti uusittu.

Tutkimus tehtiin 18 apteekissa eri puolilla Suomea syksyllä 2015. Kyseessä on kyselytutkimus ja sen vastausprosentti oli 44.

Tutkimus on julkaistu International Journal of Medical Informatics lehdessä.  Lue koko tutkimus (englanniksi)

Lisätietoja

Yliopistotutkija Johanna Timonen, p. 040 8393153, Johanna.Timonen (a) uef.fi

Professori Riitta Ahonen, p.050 3637902, Riitta.Ahonen (a) uef.fi