Sisältöjulkaisija

Uusin Kanta-palvelu on valmis: Sähköisten reseptien laatiminen Kelaimella voidaan aloittaa

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 28.09.2016 Kaikki tiedotteet

Kelain on Kelan toteuttama web-reseptipalvelu, joka mahdollistaa sähköisen reseptin laatimisen ja käsittelyn. Se on tarkoitettu niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, joilla ei ole käytettävissään potilastietojärjestelmää tai muuta vastaavaa palvelua sähköisten lääkemääräysten laatimiseen. Ensimmäisessä vaiheessa Kelain tulee lääkärien ja hammaslääkärien yksityiskäyttöön ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

Kela on kehittänyt uuden palvelun yhteistyössä STM:n, THL:n ja Lääkäriliiton kanssa. Näin sekä suomen- että ruotsinkielinen palvelu on kehitetty mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Kelain on sertifioitu järjestelmä, joka täyttää tiukat toiminnallisuuteen ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset.

Oiva vaihtoehto, kun sähköinen resepti tulee pakolliseksi vuodenvaihteessa

Sähköinen resepti muuttuu pakolliseksi 1.1.2017. Tämän jälkeen paperi- ja puhelinreseptejä voi käyttää vain häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Yli 90 % resepteistä laaditaan jo nyt sähköisinä. Osalta lääkäreistä puuttuu kuitenkin tietojärjestelmä sähköisen reseptin laatimiseen. Kelain on ratkaisu tällaiseen tilanteeseen.

Palvelun käyttöönotto ja käyttö on helppoa

Palveluun pääsee kirjautumaan osoitteessa www.kelain.fi. Sisäänpääsy vaatii lääkärin tai hammaslääkärin ammattikortin.

Kelaimen asiakkuusvastaava Sini Palo kertoo palvelun käytön helppoudesta:

– Kun Kelain-palvelua rakennettiin, saimme arvokasta asiantuntija-apua lääkäreiltä. Näin olemme tehneet palvelusta mahdollisimman helppokäyttöisen. Yksityiskohtaiset ohjeet sekä palvelun käyttöönotosta että käytöstä kuten myös häiriötilanteista löytyvät palvelusta tai Kelaimen verkkosivuilta.

– Lääkärit ja hammaslääkärit, jotka sähköisiä lääkemääräyksiä laatiessaan eivät toimi terveydenhuollon palvelunantajan palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, voivat ottaa Kelain-palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi.

– Itsenäiset ammatinharjoittajat voivat rekisteröityä Kelain-palvelun käyttäjiksi sen jälkeen, kun he ovat ensin liittyneet Kanta-palveluihin. Tarkemmat ohjeet Kanta-palveluihin liittymisestä löytyvät kanta.fi-sivustolta.

Kelaimen maksuista päätetään vuosittain STM:n asetuksella

Kelain on maksuton tänä vuonna kaikille, mutta itsenäiset ammatinharjoittajat joutuvat maksamaan reseptikohtaisen maksun Kanta-palvelujen käytöstä riippumatta siitä, millä järjestelmällä reseptejä laativat. Ajalla 1.7.–31.12.2016 jokainen yksityisessä terveydenhuollossa kirjoitettu sähköinen resepti maksaa 0,32 €.

Kelaimen käyttö on myös vuoden 2017 aikana maksuton silloin, kun lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintalogiikkaa. Käytännön esimerkkejä tällaisista lääkäreistä ovat eläkkeellä olevat, hallintotehtävissä toimivat tai muuten varsinaisen työn ulkopuolella satunnaisesti lääkemääräyksiä tekevät lääkärit.

Käyttö on vuonna 2017 maksullista silloin, kun lääkäri toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai lääkäriyrityksessä. Maksut ovat suuruusluokaltaan samat kuin markkinoilla jo olevien vastaavien palveluiden hinnat, ja ne määritellään asetuksessa. Lisäksi tulee vielä reseptikohtainen maksu.

Lisätietoja

Asiakkuusvastaava Sini Palo
Kela, Kanta-palvelut
sini.palo@kela.fi
puh. 020 634 0092

Viestinnän asiantuntija Pirjo Ikävalko
Kela, Kanta-palvelut
pirjo.ikavalko@kela.fi
puh. 020 634 2743

Projektipäällikkö Harri Nurmi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tietopalvelut, Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö
harri.nurmi2@thl.fi
Puh. 029 524 7355

Lue lisää Kelaimesta