Sisältöjulkaisija

Vuonna 2017: 61,4 miljoonaa lääketoimitusta – 80 lokitietokyselyä

Tiedote Kirjoitettu 04.05.2018 Kaikki tiedotteet

Sähköisiä reseptejä on kirjoitettu vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2017 reseptejä kirjoitettiin 31,9 miljoonaa kpl, joista tehtiin lääketoimituksia 61,4 miljoonaa kpl. Kelan Kanta-palveluihin tuli vuonna 2017 noin 80 Reseptikeskuksen lokitietopyyntöä.

Suhteessa kirjoitettujen ja toimitettujen reseptien määrään tietopyyntöjä on saapunut Kelaan hyvin vähän. Kela ei ole saanut ilmoituksia Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen väärinkäytöksestä viime vuonna. Rekisterinpitäjänä Kela edellyttää Resepti-palveluun liittyneitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja apteekkeja ilmoittamaan mahdollisista tai todetuista väärinkäyttötapauksista.

Potilaalla on lakien (henkilötietolaki ja laki sähköisestä lääkemääräyksestä) mukaan oikeus

  • tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu Reseptikeskukseen
  • vaatia virheellisen tiedon korjaamista
  • saada tietää, ketkä ovat käsitelleet ja katselleet hänen reseptitietojaan.

Tiedon siitä, missä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai apteekissa reseptitietoja on käsitelty saa kahdella tavalla. Potilas voi katsoa asian Omakanta-palvelusta (www.omakanta.fi) tai tehdä lokitietopyynnön Kelalle. Jos potilas tiedot saatuaan katsoo, että hänen reseptinsä tietoja on käsitelty perusteettomasti, hän voi pyytää asiasta selvityksen siltä apteekilta tai sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköltä, jossa mahdollinen perusteeton reseptitietojen käsittely on tapahtunut.

Tekemällä Reseptikeskuksen lokitietopyynnön Kelalle potilas saa tiedon myös henkilöistä, jotka tietoja ovat katsoneet ja käsitelleet hänen reseptin tietoja. Reseptikeskuksen lokitietopyynnöt tehdään kirjallisesti Kelan virallisilla lomakkeilla, joita saa terveydenhuollon yksiköistä, apteekeista ja Kelan toimistoista. Potilaalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada lokitietoja, jos lokitietojen luovuttajan tiedossa on, että lokitietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.

Terveystietojen lokitietopyynnöt tehdään sen terveydenhuollon toimintayksikön tietosuojavastaavalle, jossa tietojen käsittely on tapahtunut. Asiakas voi pyytää selvityksen tietojen käytöstä ja lokitiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet ja käsitelleet hänen tietojaan.

Lisätietoja