Sisältöjulkaisija

Vuosittainen sähköisen reseptin tietosuojakysely on julkaistu

Tiedote - Ammattilaiset Kirjoitettu 16.01.2017 Kaikki tiedotteet

Sähköisen reseptin vuosittainen tietosuojakysely toteutetaan yhteistyössä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Kysely toteutetaan Webropol-kyselynä. Kyselyyn voit vastata suomen tai ruotsin kielellä.

Linkki kyselyyn on lähetetty sähköpostitse 16.1.2017 organisaation Kanta-palvelujen Ekstranetissä ilmoittamalle tietosuojavastaavalle. Vastausaika on 3.2.2017 asti.

eResepti-palveluun liittyneet terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköt ja apteekit ovat velvollisia seuraamaan ja valvomaan Reseptikeskuksen tietojen käsittelyä omassa organisaatiossaan. Seurannasta ja valvonnasta on ohje Ekstranetissä. Se löytyy Tietosuoja-osiosta nimellä eReseptin valvontaohje organisaatioille.

Osana seurantaa eResepti-palveluun liittyneiden organisaatioiden tulee toimittaa vuosittain selvitys organisaatiossa suoritetusta Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn valvonnasta ja muista sähköisen reseptin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä asioista.
Kyselyn tulosten perusteella Kela ja Tietosuojavaltuutetun toimisto saavat arvokasta tietoa tietosuojan tilasta ja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamisesta sote-sektorilla. Näin voidaan kehittää tietojen käsittelyn seurantaa ja valvontaa sekä yleistä tietosuojaohjeistusta.

Kysymykset ja palautteet voitte osoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kanta.fi